Cryptango AB

Cryptango AB, Nationell Vinnare av Framtidens Innovatör

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 14:54 CEST

Pressmeddelande

Stockholm 2012-10-11

 

Cryptango AB, Nationell Vinnare av Framtidens Innovatör, lanserar säkerhetslösning för trådlös kommunikation inom samhällskritiska infrastrukturer

Det nystartade svenska bolaget Cryptango AB, släpper sin första säkerhetsprodukt, Xcrypt, som kan tillämpas i en rad olika samhällskritiska infrastrukturer såsom energi, vatten, transporter etc. Första kundsegment är VA-verk, Cryptango ger möjlighet att enkelt säkra dess trådlösa kommunikation (GSM, Radio, osv) som används i styr- och övervakningssystemen. Cryptango gick vidare som länsfinalister i Västra Götalands län för Framtidens Innovatör prestigefulla pris. Idag var det Sverigefinal i Stockholm, där Cryptango vann __ av totalt 25 finalister i hela Sverige.

Svenskt Vatten konstaterar i en rapport att avsaknaden av säkerhetslösningar för SCADA-system och okunskapen inom IT-säkerhet vid svenska VA-verk är på en alarmerande nivå och att åtgärder därför snarast måste vidtas för att förbättra situationen. Därför har Cryptango tagit initiativet till att utveckla säkra lösningar anpassade för VA-verkens specifika behov. Detta inkluderar även att säkerheten ska kunna adderas till redan befintliga nätverk, för att kunna undvika de höga modifierings- och stilleståndskostnader som annars skulle krävas.

Idag är många PLC-er och liknande styrenheter ofta anslutna via trådlösa förbindelser, vilka är helt oskyddade och är därför en ofta bortglömd s.k. bakdörr, vilket är just en sådan svaghet som en attackerare letar efter. Därmed är det relativt enkelt för en utomstående att kunna modifiera exempelvis de styrsignaler som skickas, eller att via bakdörren arbeta sig vidare in i de mer centrala systemen. Effekten kan i vissa fall bli förödande, säger Hassan Jalal, VD för Cryptango.

Cryptango kan med sin nya produkt Xcrypt enkelt addera hög säkerhet till trådlösa förbindelser oavsett om det är vid nya installationer eller om det är för att skydda redan befintlig kommunikation. Och för att få en god säkerhet krävs det inte endast att man krypterar kommunikationen, utan det krävs även att man kan identifiera (autentisera) både sändare och mottagare, för att undvika en sk ”man-in-the-middle-attack. Båda dessa funktioner finns i de nya Xcrypt-produkterna.

Mer info kan erhållas av
Hassan Jalal, tel 076 792 00 83, e-post hassan.jalal@cryptango.com, www.cryptango.com

 

Om Cryptango

Cryptango har startats i ett samarbete mellan Encubator har Informasic. Encubator är en inkubator som förverkligar högteknologiska idéer tillsammans med Chalmers School of Entrepreneurship. Informasic är en en kontraktsutvecklare som utvecklar kundanpassade inbyggda system för att ge olika produkter ökad funktionalitet och konkurrenskraft.

Under 2010 tecknades ett avtal mellan Encubator och InformAsic att starta ett projekt för att utvärdera möjligheterna för ett nytt bolag inom marknaden för säker trådlös kommunikation. Detta projekt har blivit så framgångsrikt att det har ombildats till bolaget Cryptango AB.

Cryptango utvecklar säkerhetslösningar för trådlös kommunikation, men erbjuder även sina kunder kunskapsuppbyggnad i form av seminarier och konsultation. Xcrypt är den första produkten i en rad som lanseras.

 

 

Om Cryptango

Cryptango har startats i ett samarbete mellan Encubator har Informasic. Encubator är en inkubator som förverkligar högteknologiska idéer tillsammans med Chalmers School of Entrepreneurship. Informasic är en en kontraktsutvecklare som utvecklar kundanpassade inbyggda system för att ge olika produkter ökad funktionalitet och konkurrenskraft.

Under 2010 tecknades ett avtal mellan Encubator och InformAsic att starta ett projekt för att utvärdera möjligheterna för ett nytt bolag inom marknaden för säker trådlös kommunikation. Detta projekt har blivit så framgångsrikt att det har ombildats till bolaget Cryptango AB.

Cryptango utvecklar säkerhetslösningar för trådlös kommunikation, men erbjuder även sina kunder kunskapsuppbyggnad i form av seminarier och konsultation. Xcrypt är den första produkten i en rad som lanseras.