Cryptzone AB

Cryptzone ingår avtal med industriledande teknologipartner avseende integration av bolagets Simple Encryption Platform (SEP)

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 09:53 CEST

Cryptzone AB (publ), nordens ledande leverantör av lösningar för förhindrande av informationsläckage, har ingått ett treårigt avtal med Workshare Inc. om att integrera Cryptzones SEP-plattform med Workshares industriledande plattform för dokumentkontroll, WorkshareOpenTM.

Workshare är inom segmentet advokatbyråer världsledande på dokumentkontroll men växer även starkt inom andra kundsegment. Cryptzone levererar kompletta lösningar för kryptering av email, filer, USB-minnen, hårddiskar samt portkontroll. Avtalet är en fördjupning av ett tidigare gott samarbete och innebär att Cryptzone blir en prioriterad teknologisk partner till Workshare.

Workshares dokumentjämförelse, dokumentanalys och säkerhetslösning garanterar dokumentintegritet och datakontroll vilket säkerställer att större företags omfattande säkerhetspolicys kan efterlevas. Kärnan i WorkshareOpenTM-plattformen utgörs av Workshares DeltaView-motor, som jämför dokument, analyserar dess innehåll, upptäcker känslig information, föreslår och/eller tvingar igenom en lämplig lösning på det upptäckta problemet. För kunderna medför detta bland annat ökad produktivitet, förbättrad dataprecision, reducerad dataförlust och förbättrad kontroll. Genom integrationen av Cryptzones Simple Encryption Platform erhåller Workshare ett komplett kunderbjudande där även en totallösning mot förhindrande av dataläckage ingår.

"Workshare ger Cryptzone möjligheten att analysera data i rörelse över en mängd parametrar och policys, vilket i sin tur gör det möjligt för oss att leverera det bredaste sortimentet av krypteringsfunktioner på marknaden idag," säger Peter Davin, VD Cryptzone. "Kombinationen av Workshares möjligheter att analysera data i rörelse och Cryptzones Simple Encryption Platform (SEP) gör det möjligt för användare att automatiskt hitta känslig data i email och vid överföring till USB-minnen m m. Användaren kan därigenom automatiskt kryptera känslig information." Om Cryptzone:

Cryptzone är en erkänd marknadsledare inom området för förebyggande av informationsläckage som säkrar både vilande information och information i rörelse genom den industribeprövade Simple Encryption Platform (SEP). Cryptzone tillhandahåller en säkerhetsteknologi som användare verkligen kan och kommer att använda för att på så sätt öka den övergripande informationssäkerheten och minimera risken för informationsläckage. Med Cryptzone kan användare säkra email, filer, foldrar, diskar, USB-minnen och mobila enheter utan att behöva ändra sitt sätt att arbeta samtidigt som IT- avdelningarna har full kontroll över användarrättigheterna. Företaget har kontor i Göteborg, New York (USA) och München (DE). Mer information om företaget och dess utbud av krypteringslösningar och produkter för förebyggande av informationsläckage finns på www.cryptzone.se.

Cryptzones aktie är listad på First North, Stockholmsbörsen. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i OMX. Certified Adviser på First North: Thenberg & Kinde Fondkommission AB. Tel: 031-745 50 00

För mer information:

Natasha Nay, VP Marketing
Email: natasha.nay@cryptzone.com
Tel: +46 (0)31 773 86 31

Peter Davin, VD
Email: peter.davin@cryptzone.com
Tel: +46 (0)701 839 199