CSC Sverige AB

CSC bildar strategisk Cloud Computing allians med VCE gruppen och partners: Cisco och EMC

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 13:52 CEST

CSC gör vinnande vägval. Det ska bli enklare och säkrare för kunderna att föra över sina affärsprocesser till molnet.

Stockholm, 1 september 2010. CSC har valt väg. Outsourcingjätten bildar en strategisk allians med VCE gruppen Virtual Computing Environment coalition. VCE är ett unikt samarbete mellan Cisco, EMC och VMware. Målet för CSC att gå med i alliansen är att skapa en trygg, säker global lösning för molntjänster. Kunderna ska kunna prova att köra sina applikationer på molnet via Kunskapscenter som bygger på VCEs infrastruktur, Vblock. Med alliansen bekräftar CSC att företaget väljer Vblock som den grupp av teknologier man erbjuder sina kunder för att enkelt och säkert överföra deras affärer till molnet.

CSC och VCE-gruppen har förbundit sig att satsa nya resurser på drift, försäljning och kundstöd för att testa VCE-understödda erbjudanden. Kunden får testa att köra sina affärer på molnet via särskilda Kunskapscenter i Virginia - USA, Aldershot - England och Sydney - Australien under de närmaste tre månaderna.

CSC erbjuder en fullt integrerad, steglös och säker övergång till molnet. Lösningen innefattar CSCs stöd under transformationen, serviceorienterad IT arkitektur (SOA), uppgradering av applikationer och pålitliga molnbaserade tjänster via VCEs Vblock plattform. Vblock är det bästa och säkraste systemet för att leverera kundapplikationer och affärsprocesser via molnet och utgör grundbulten i erbjudandet: Infrastruktur som en tjänst (IaaS).

– Näringslivet söker vägar för att snabbt dra fördel av de frukter virtualiseringen och säkra molntjänster ger. CSC är glada över det momentum vi är med och bygger på denna marknad genom att implementera VCE molnlösningar, säger Michael Laphen, CSC ordförande och koncernchef.

CSCs Trusted Cloud Managed services kommer att använda Vblock som bas för infrastrukturen i de olika erbjudandena: Infrastruktur som en tjänst (IaaS), Plattform som en tjänst (PaaS) och den kommande Mjukvara som en tjänst (SaaS). I juni 2010 presenterade CSC sju molnbaserade IT-center med nya pålitliga molntjänster såsom CloudLab och CloudExchange. De är byggda för att köra på Vblock infrastruktur och visar kunderna vilka möjligheter det finns att leverera molntjänster säkert och snabbt över hela världen.

– Samarbetet i VCE erbjuder en tydlig väg som hjälper våra kunder att öka takten från vanliga IT-center till molnbaserad IT, säger John Chambers, styrelseordförande och VD, Cisco. CSC etablerade rykte som leverantör av säkra molnmiljöer tillsammans med VCE-gruppens enhetliga arkitektur hjälper kunderna att optimera sina virtuella processer och bli ännu mer effektiva.

Alliansen mellan CSC och VCE gör plattformen Vblock till den ledande gruppen teknologier för CSCs erbjudande om molntjänster till näringslivet.

Alliansen mellan CSC och VCE-gruppen intar också en ledande position inom grön IT och hållbar utveckling. VCE plattformen är den rätta lösningen för att driva fram en ännu högre grad av virtualisering inom näringslivet på allt högre nivåer. Det innebär ett bättre systemutnyttjande med mindre miljöpåverkande teknologier. Energianvändning minskar och därmed också den mängd koldioxidutsläpp som släpps ut.

– VMWare är mycket glada att få arbeta med CSC och VCE-gruppen för att ge kunderna den fulla fördelen av ett sammansatt moln vars tjänster kommer från flera leverantörer till våra gemensamma kunder, säger Paul Maritz, president och VD VMware.

Vblock bygger på marknadsledande mjukvara inom virtualisering från VMware, enhetlig nätverksarkitektur, säkerhet och kalkylering från Cisco, lagring och säkerhetsteknologi från EMC. Vblock stöder ett flertal operativsystem och applikationer som möjliggör för kunden att snabbt och säkert överföra existerande applikationer till Vblock.

– VCE, the Virtual Computing Environment koalitionen, förenar den bästa grupp av teknologier som finns för att erbjuda IT som en tjänst, säger Joe Tucci, styrelseordförande och VD, EMC. CSC är väl positionerat att driva förändring inom näringslivet mot privata molntjänster genom sin serviceexpertis i kombination med sin nya globala affärsenhet som fokuserar på molntjänster med Vblock som plattform.

CSC och VCE-gruppen, som alltså består av Cisco, EMC och VMware, har samarbetet i mer än ett årtionde. Man har en gemensam vision av enhetlig kalkylering – Unified Computing – och förändring av processes i IT center.

CSC expertis inom företagssäkerhet gör företaget till ett naturlig val inom sektorer som hälso- sjukvård och finans och andra strängt reglerade verksamhetsgrenar där säkerhetskraven är avgörande.

Det finns mer information om CSC partnerskap med VCE-gruppen på www.csc.com/vmworld

 

För mer information kontakta:

Gisle M. Eckhoff, VD CSC Sverige
+45 29 23 58 86, geckhoff@csc.com

Ulrika Andersson, kommunikationschef CSC Sverige
+46 (0)768 86 13 70, uandersson3@csc.com

Länk till pressmeddelandet på engelska http://www.csc.com/newsroom/press_releases/52690-csc_forms_strategic_cloud_computing_alliance_with_the_vce_coalition_and_affiliated_partners_cisco_and_emc

Om CSC

CSC är ett av världens ledande globala IT-tjänsteföretag med cirka 91 000 medarbetare världen över. CSC hjälper företag, organisationer och myndigheter att med hjälp av teknologi effektivisera sina verksamheter. CSC hade intäkter om 17,3 miljarder dollar under 12-månadersperioden fram till och med den 3 oktober 2008. CSC Sverige med huvudkontor i Stockholm etablerades 1994 och har idag cirka 720 medarbetare i fem städer. CSC har expertkompetens inom strategisk konsultation, systemintegration, systemutveckling, e-business, informationssäkerhet och outsourcing. CSCs kunder finns främst inom branscherna bank och försäkring, flygindustri, telekom, tillverkningsindustri, offentlig sektor och försvarsindustri. För mer information se www.csc.com/se.