CSC Sverige AB

CSC Foundation Services for Oracle hjälper kunderna upp i molnet

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 11:05 CEST

Stockholm, 29 september, 2010. CSC skapar nu möjlighet för sina kunder att lägga över företagets affärssystem till en molnbaserad IT-infrastruktur genom att använda hård- och mjukvara från Oracle.

Samlingsnamnet på tjänsten är CSC Foundation Services for Oracle. Den är utformad för att smidigt vägleda kunderna steg för steg på deras väg upp i molnet. Från valet av vilka IT-applikationer som ska flyttas upp i molnet, hur själva transformationen ska gå till och fram till etableringen av företagets egen exklusiva molnmiljö.

Tjänsten, CSC Foundation Services for Oracle innebär att kundföretaget kan försäkra sig om att transformationen från en vanlig IT-miljö till en molnbaserad arkitektur sker i enlighet med de egna affärsmålen. Tjänsterna understöds av CSCs, Business First Approach, vilken utvärderar affärsprocesser och identifierar den ideala mängd arbete som ska lyftas till molnet för att generera maximal avkastning vid användandet av molntjänster.

Foundation Services for Oracle, är ett exempel där CSC använder sin erfarenhet och kunskap vid transformation av applikationer och modernisering. För varje kund, oavsett vilken fas de befinner sig i sin övergång till molnanvändning, tillhandahåller CSC multiplattformsbaserad applikationsomvandling genom att endast överföra den optimala mängden arbetsbelastning till molnet, säger Siki Giunta, Vice VD, Cloud Computing and Software Services.

CSC Foundation Services for Oracle inkluderar tjänster i tre steg: Planerings- och designtjänster, implementerings- och integrationstjänster samt leverans- och funktionstjänster.

För mer information

Ulrika Andersson, kommunikationschef CSC Sverige

+46 (0)768 13 70

uandersson3@csc.com

Länk till fullständigt pressmeddelande (eng) http://www.csc.com/newsroom/press_releases/%2054369-csc_announces_cloud_foundation_services_for_oracle

Om CSC

CSC är ett av världens ledande globala IT-tjänsteföretag med cirka 95 000 medarbetare världen över. CSC hjälper företag, organisationer och myndigheter att med hjälp av teknologi effektivisera sina verksamheter. CSC hade intäkter om 17,3 miljarder dollar under 12-månadersperioden fram till och med den 3 oktober 2008. CSC Sverige med huvudkontor i Stockholm etablerades 1994 och har idag cirka 700 medarbetare i sex städer. CSC har expertkompetens inom strategisk konsultation, systemintegration, systemutveckling, e-business, informationssäkerhet och outsourcing. CSCs kunder finns främst inom branscherna bank och försäkring, flygindustri, telekom, tillverkningsindustri, offentlig sektor och försvarsindustri. För mer information se www.csc.com/se.