CSC Sverige AB

CSC rankade nummer ett i Kammarkollegiets miljardupphandling

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 15:47 CET

Stockholm, 1 februari, 2010. – Kammarkollegiet har nu lämnat tilldelningsbeslut till de IT-leverantörer som man önskar teckna ramavtal med i upphandlingen av helhetsdrift av IT-tjänster. I den totala kravuppfyllelsen rankades CSC på första plats. Värdet på det totala avtalet beräknas vara 4 miljarder kronor. Avtalsperioden sträcker sig över fem år med två års förlängningsmöjlighet.

Kammarkollegiet har regeringens uppdrag att svara för inköpssamordning inom IT- och teleområdet för offentlig förvaltning. Upphandlingen har inneburit att för 400 myndigheter, 232 kommuner och 19 landsting tillgodose behovet av ett brett utbud av IT-drifttjänster för helhetsdrift.

Nu har man valt ut de 10 leverantörer som man slutligen valt att teckna avtal med och CSC fick högst poäng i den totala kravuppfyllelsen.

– Vi är otroligt stolta att CSC blev rankade nummer ett i Kammarkollegiets viktiga upphandling. Detta stärker vår position inom den offentliga sektorn i Sverige och vi tar nu ett stort steg framåt, säger Birger Hammar, affärsområdeschef, offentlig sektor på CSC Sverige.

– CSC:s kostnadseffektiva leverans av IT-lösningar kommer att ge ett mervärde till svensk offentlig sektor och dess medborgare. Vi kommer även att kunna dra nytta av vår gedigna erfarenhet av IT-lösningar till danska myndigheter i detta arbete, säger Mark Farrell, VD på CSC Sverige.

Tabellen visar totala kravuppfyllelsen för varje anbudsgivare, sorterat efter resultat:

1. CSC    98,9%

2. IBM    98,4%

3. Tieto    95,7%

4. Fujitsu Services    92,4%

5. EDB    89,7%

6. HP    89,6%

7. Logica    87,4%

8. Systeam    85,3%

9. Qbranch    82,9%

10. Telecomputing    81,1%

11. VolvoIT    75,1%

12. Datametrix    72,1%

 

För mer information kontakta:

Ulrika Andersson

Kommunikationschef, CSC

E-post: ulrika.andersson@csc.com

Tel: 0768 -86 13 70

eller

Birger Hammar

Affärsområdeschef, offentlig sektor, CSC

E-post: birger.hammar@csc.com

Tel: 0768- 86 13 50

Om CSC

CSC är ett av världens ledande globala IT-tjänsteföretag med cirka 92 000 medarbetare världen över. CSC hjälper företag, organisationer och myndigheter att med hjälp av teknologi effektivisera sina verksamheter. CSC hade intäkter om 16 miljarder dollar under 12-månadersperioden fram till och med den 2 oktober 2009. CSC Sverige med huvudkontor i Stockholm etablerades 1994 och har idag cirka 700 medarbetare i fem städer. CSC har expertkompetens inom strategisk konsultation, systemintegration, systemutveckling, e-business, informationssäkerhet och outsourcing. CSCs kunder finns främst inom branscherna bank och försäkring, flygindustri, telekom, tillverkningsindustri, offentlig sektor och försvarsindustri. För mer information se www.csc.com/se.