CSC Sverige AB

CSC rapporterar stabilt resultat första kvartalet 2013

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2012 15:37 CEST

Stockholm, 15 augusti 2012; I rapporten för första kvartalet räkenskapsåret 2013 redovisar IT-företaget CSC intäkter på SEK 26,28 miljarder (USD 3,96 miljarder) och vinst per aktie är SEK 1,74 (USD 0,26). Samma period föregående år redovisade CSC intäkter på SEK 27 miljarder (USD 4,03 miljarder) med en vinst per aktie om SEK 7,82 (USD 1,17) på grund av en skatterelaterad engångshändelse.

- Vårt resultat första kvartalet avspeglar ett första steg i processen att vända utvecklingen för CSC. Vi har ett betydande arbete framför oss och jag är nöjd med våra inledande framsteg gällande rörelsemarginalen och fritt kassaflöde, säger Mike Lawrie, president och CEO, CSC. Vi har lanserat flera handlingsplaner som kommer att transformera bolaget under de närmaste åren och skapa värde för våra aktieägare.

Höjdpunkter från rapporten:

  • Nya affärer värda SEK 27 miljarder (USD 4 miljarder) har tillkommit under perioden.
  • Rörelsemarginal var 4,6%, vilket är en ökning med 16 räntepunkter från samma period föregående år.
  • Operativt kassaflöde om MSEK 1 478  (MUSD 221), en förbättring med MSEK 1 786 (USD 267) jämfört med Q1 föregående år.
  • Negativt fritt kassaflöde om MSEK 167 (MUSD 25), en förbättring med MSEK 2 528 (MUSD 378) jämfört med samma period föregående år.

För mer information
Ulrika Andersson, Nordisk Kommunikationschef, CSC
+46 (0)768 86 13 70
uandersson3@csc.com

Om CSC
CSC är en globalt ledande leverantör av teknikdrivna affärslösningar. Företaget, med huvudkontor i Falls Church i Virginia i USA, har 97 000 anställda och redovisade intäkter om 15,9 miljarder dollar för de tolv månaderna fram till 30 mars 2012. För mer information, besök CSCs webbplats på www.csc.com/se.