Centrala Studiestödsnämnden, CSN

CSN ökade utbetalningarna kraftigt förra året

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 09:06 CET

Förra året rådde högtryck inom svenskt studiestöd. Ökningen av antalet studiemedelstagare på högskolenivå har aldrig tidigare varit så hög. Det visar CSN:s årsredovisning för 2009.

Totalt fick 444 000 personer studiemedel under förra året. Av dessa studerade 282 000 på högskolor och universitet. Totalt sett ökade antalet studerande på högskolor och universitet med cirka 20 000 personer, eller åtta procent, mellan 2008 och 2009.
- Det har aldrig varit en så stor skillnad mellan två år. Det hänger ihop med situationen på arbetsmarknaden och att regeringen tillsatt fler utbildningsplatser, säger CSN:s generaldirektör Kerstin Borg Wallin.
CSN betalade ut 21 miljarder kronor i studiemedel under 2009. Under 2008 var motsvarande siffra 18,7 miljarder kronor.
Relativt sett var det ändå färre som valde att ta studielån under 2009. Den så kallade lånebenägenheten sjönk något under 2009.
- Det tillkom ett stort antal yngre studiemedelstagare i högskoleutbildning. Vi vet att de oftare bara studerar med bidrag, säger Kerstin Borg Wallin.
Det höga trycket i utbildningssystemet har även påverkat CSN:s verksamhet. Handläggningstiderna har blivit något längre för studiemedelsärenden. Samtidigt håller CSN fortfarande högt tempo i kontakterna med de studerande.
- Vi beslutar två tredjedelar av alla ansökningar om studiemedel inom en vecka. Bara fem av 100 studerande får vänta mer än tre veckor på sitt beslut om studiemedel, säger Kerstin Borg Wallin.
I fjol var den genomsnittliga väntetiden i telefon hos CSN två minuter och 31 sekunder. År 2009 tog CSN emot 1,5 miljoner samtal för personlig service, det är en ökning med 107 000 samtal jämfört 2008.
Idag är cirka 1.4 miljoner personer skyldiga 183 miljarder kronor i form av studielån. De inbetalda beloppen i form av studielån fortsatte att öka under 2009. Det gångna året var tredje året i rad sedan 2006 som inbetalningarna översteg det utlånade beloppet.
De osäkra fordringarna på grund av låntagarnas misskötsel av betalningar uppgår till 5,7 miljarder kronor. 
- CSN bedriver i dag ett aktivt arbete för att minska statens osäkra fordringar i form av studielån. Mest handlar det om att leta rätt på okända adresser och säkra betalningar från låntagare som bor i utlandet. Det har högsta prioritet, säger Kerstin Borg Wallin.

För mer information eller kontakt med generaldirektör Kerstin Borg Wallin: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 060-18 61 55, 076-119 65 51.