Centrala Studiestödsnämnden, CSN

CSN:s förslag till ny kontorsorganisation

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2003 10:03 CEST

CSN:s ledning har idag presenterat sitt förslag till ny kontorsorganisation. Förslaget innebär att 11 kontor avvecklas och att drygt 140 personer hotas av uppsägning. Därtill föreslås att ytterligare 40-45 årsarbetskrafter vid huvudkontoret avvecklas. Beslut om kontorsorganisationen fattas i oktober.

Under åren 2003-2006 måste CSN minska sina kostnader med cirka 150 miljoner kronor. Bakgrunden är att utgifterna för räntor och amorteringar är stora under de närmaste åren, en följd av investeringar för att dels klara millennieskiftet och dels studiestödsreformen år 2001. Samtidigt ökar antalet studerande inte längre och handläggningen sker med ökade inslag av automatik och självservice.

Förslaget innehåller en omstrukturering i syfte att öka kostnadseffektiviteten och rättssäkerheten samt att bibehålla en hög servicenivå bland annat vad gäller telefontillgänglighet. Vilka kontor som avvecklas och vilka kontor som blir kvar framgår av bilagan.

Avvecklingen av personal kommer att ske under de kommande 18 månaderna. Varsel om uppsägningar är planerade till mitten av oktober. Avvecklingen ska ske i nära samverkan med personalorganisationerna och Trygghetsstiftelsen. En särskild omställningsorganisation bildas för att ge bästa förutsättningar för dem som berörs.

I strävan efter långsiktiga lösningar ingår också att hitta ett väl fungerande arbetssätt inom telefonservicen. Fyra av de kvarvarande kontoren, nämligen Eskilstuna, Sundsvall, Gävle och Falun omvandlas därför i förslaget för att kunna ta ett särskilt ansvar för telefonarbetet. För detta ändamål får dessa kontor ett tillskott på ca 15 personer vardera. Gävle och Falun slås ihop till ett kontor med verksamhet på två platser.

Huvudkontoret i Sundsvall är för närvarande föremål för en översyn. En första delrapport föreslår att cirka 40- 45 årsarbetskrafter avvecklas vid huvudkontoret. Beslut om huvudkontoret väntas i november.

Presschef Magnus Forss 070-567 41 27
Generaldirektör Björn Mårtensson 070-3986282

För region Syd (kontoren i Malmö, Lund, Kristianstad, Halmstad, Karlskrona, Kalmar, Växjö, Linköping, Uppsala): Regionchef Louise Moser 070-547 61 12

För region Mitt (kontoren i Göteborg, Jönköping, Borås, Lidköping, Eskilstuna, Falun, Örebro, Karlstad): Regionchef Martin Fröberg 070-672 81 54

För Kundcenter i Kiruna och region Norr (kontoren i Stockholm, Visby, Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå, Luleå): Regionchef Inga-Lill Gällstedt 070-524 82 82

Kontor som Kontor som
föreslås föreslås
avvecklas vara kvar

Borås Eskilstuna
Halmstad Falun
Jönköping Gävle
Karlskrona Göteborg
Karlstad Kalmar
Kristianstad Kiruna
Lidköping Linköping
Luleå Lund
Malmö Stockholm
Växjö Sundsvall
Östersund Umeå
Uppsala
Visby
Örebro


Falun och Gävle slås samman till ett kontor med verksamhet på två platser. Falun/Gävle, Eskilstuna och Sundsvall tillförs cirka 15 personer vardera. Kalmar, Örebro och Lund kommer också tillföras viss personal.