Centrala Studiestödsnämnden, CSN

CSN utökar kontrollen av studerande - 10 000 fler ska synas ifall de verkligen studerat

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2009 09:56 CEST

CSN misstänker att cirka 10 000 högskolestuderande får studiemedel varje år utan att de har rätt till det. Nästa år utökas kontrollerna mot dem som avbryter sina studier väsentligt.
- Våra uppskattningar visar att staten går miste om 120 miljoner kronor på detta sätt, säger Carina Isaksson vid CSN:s utvecklingsavdelning.
CSN lämnar i dag lämnat in en rapport om årets arbete med de felaktiga utbetalningarna till regeringen. Det finns flera exempel på hur arbetet blivit mer intensivt.
Till att börja med har knappt 30 000 studerande granskats om de studerat den tid de angett när de fick studiemedel. Den granskningen gav tillbaka nästan nio miljoner kronor i återkrav till CSN.
Nu har CSN utökat materialet och tittat på hela gruppen högskolestuderande. Resultatet av den genomgången visar att cirka 10 000 personer får studiemedel varje år, trots att de inte studerar.
- Vi har vetat att det funnits ett stort mörkertal. Nu har vi fått en bättre bild. Att studerande inte hör av sig till oss handlar nog ofta om okunskap. Många tror nog att de kan få studiemedel trots att de inte är på plats och studerar, säger Carina Isaksson.
Under 2010 kommer CSN att göra efterkontroller för att hitta de personer som avbryter studierna, och som ändå får studiemedel. Konkret görs det genom att titta på om en studerande läst på den kurs som angivits. Tio nya handläggare kommer att anställas för att jobba med de nya kontrollerna.
- Har du angett att du studerar heltid, ska du också studera heltid. Ändras omfattningen ska detta meddelas till CSN, säger Carina Isaksson.
CSN har under våren även granskat inkomstuppgifter för personer som bara studerar under en termin. Resultatet visar att 4 750 personer hade så höga inkomster att studiemedelsbeloppen blev reducerade i efterhand. Totalt gav detta 61 miljoner kronor i återkrav till svenska staten.
CSN har också kontrollerat inkomster för de personer som sökt tilläggslån. Det har förhindrat att cirka 2 100 personer felaktigt fått studiemedel. I efterhand har CSN även krävt tillbaka lån för 400 personer som uppgivit felaktiga inkomstuppgifter.
Den här kontrollen har inte gjorts tidigare - i pengar gav de här insatserna 63 miljoner kronor.
- Det är glädjande att vi både fått tillbaka pengar och att vi även förhindrat att pengar gått ut felaktigt, säger Carina Isaksson.
För ytterligare information: Carina Isaksson, CSN:s utvecklingsavdelning, 060-186199, 076-1196656.
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare, 060-186155, 076-1196551.