Stiftelsen TEM

CSR Skåne – nätverk med fokus på socialt ansvarstagande

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2009 15:21 CEST

CSR Skåne är ett nystartat nätverk för skånska företag, organisationer och NGOs som vill skaffa sig kunskap, erfarenheter och verktyg för arbetet med sina organisationers samhällsansvar. CSR står för Corporate Social Responsibility, det vill säga företagens samhällsansvar. CSR är idag en mycket aktuell fråga i många organisationer. I nätverket deltar från starten ett 15-tal skånska företag och organisationer, både från offentlig och privat sektor likväl som frivilligorganisationer. Att arbeta med företagets ansvar utöver det som lagen kräver kan exempelvis innebära fokus på arbetsvillkor bland underleverantörer, arbete mot korruption, arbete för mänskliga rättigheter, samarbete med frivilligorganisationer, samhällsengagemang och miljöarbete.

Uppstartsmöte lockade många

Ett uppstartsmöte har redan genomförts där riktlinjerna för nätverket diskuterades fram. Många av de deltagande organisationerna gav uttryck för att de ser CSR som en viktig konkurrens- och lönsamhetsfråga inför framtiden.

- Intresset för nätverket har varit mycket stort och det verkar ha funnits ett uppdämt behov av ett forum i Skåne för att diskutera socialt ansvar, säger Iris Rehnström på Stiftelsen TEM som ansvarar för nätverket.

Stiftelsen TEM samordnare

Initiativtagare till nätverket är Stiftelsen TEM. Stiftelsen TEM har i 25 år arbetat i gränslandet mellan forskning och näringsliv med ett tydligt fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor.

- Vi på TEM driver sedan många år tre nätverk för miljöcertifierade företag i Skåne och ett nätverk som fokuserar på företagens sociala ansvarstagande är en naturligt utveckling, säger Daniel Eriksson Konsultchef på Stiftelsen TEM.

Nätverket kommer att genomföra seminarier, utvecklingsprojekt, workshops och andra aktiviteter för att driva på arbetet med socialt ansvarstagande i skånska företag och organisationer. Minst 4 träffar per år planeras. Under våren planeras dessutom för ett större seminarium.

Deltagande organisationer vid pressläggning är i bokstavsordning:

 • Advokatfirman Delphi
 • Bona AB
 • E.ON Sverige AB
 • Hilding Anders International AB
 • IUC Skåne AB
 • Nestlé Sverige AB
 • Polykemi AB och Rondo Plast AB
 • Protite AB
 • Region Skåne
 • Schneider Electric AB
 • Stiftelsen TEM
 • Svensk Bygghandel AB/ Interpares
 • Svenska Röda Korset
 • Wihlborgs Fastigheter AB


Stiftelsen TEM

Stiftelsen TEM är en oberoende aktör som verkar för hållbar utveckling. Stiftelsen TEM erbjuder konsulttjänster och utbildningar samtidigt som det bedrivs forskning inom hållbarhetsområdet. Blandkunderna finnsallt från globala koncerner och forskningsfinansiärer till små- och medelstora företag, kommuner och landsting. TEM finns i Lund, men verkar både nationelltoch internationellt

Ytterligare information

Iris Rehnström

Nätverksansvarig för CSR Skåne

Stiftelsen TEM

0708-927304

iris.rehnstrom@tem.lu.se

Utsänt av:

Daniel Eriksson

Konsultchef

Stiftelsen TEM

0707-94 42 13

daniel.eriksson@tem.lu.se

Stiftelsen TEM

www.tem.lu.se