Ctrack Sverige AB

Ctrack Sverige AB: Företag som vill införa elektroniska körjournaler behöver inte längre inhämta medarbetarnas samtycke

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2014 17:18 CET

- Datainspektionens nya riktlinjer gör det enklare för företag som vill använda GPS-system enbart för ändamålet elektroniska körjournaler säger Niclas Holm, vd för Ctrack Sverige AB. Tidigare var det tillåtet att använda GPS-positionering utan de anställdas samtycke för exempelvis dirigering, säkerhet eller faktureringsunderlag. Enligt de nya riktlinjerna anses det numera vara vedertaget att använda GPS-system även för ändamålet körjournal, utan att inhämta de anställdas samtycke, fortsätter Niclas Holm. Förutsatt att enbart data som är förenlig med en körjournal registreras och lagras. Att värna om integritetsskydd för den enskilde medarbetaren är naturligtvis viktigt.
 
- De nya riktlinjerna är en utveckling i rätt riktning, både för arbetsgivare och arbetstagare. Kunskapen om skatteregler och konsekvenserna av att inte föra korrekta körjournaler är hos gemene man i allmänhet låg. De nya riktlinjerna underlättar både för företag och anställda, att kunna skydda sig och sina anställda mot de ekonomiska konsekvenser som bristfälliga körjournaler innebär vid en skatterevision. Detta innebär win-win för alla parter avslutar Niclas Holm. 

För mer information kontakta:
Niclas Holm, VD Ctrack Sverige AB tel. 0706-74 22 12 

Om CTRACK
Ctrack är världsledande leverantör av GPS-positioneringslösningar och elektroniska körjournaler. Vi har mer än 50 000 nöjda kunder och finns installerat i över 1 miljon fordon världen över. Vi hjälper dig att öka produktiviteten, effektiviteten och kontrollen på din fordonsflotta - stor som liten. Oavsett vilken lösning du väljer levererar vi lönsamhet, kvalitet och kunskap. Vår erfarenhet är din trygghet.