Affärsutveckling.se

CubeBiz är ett datoriserat management-verktyg

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 09:25 CEST

CubeBiz är ett datoriserat management-verktyg – som dels är en segmenteringsnyckel, alltså ett sätt att hitta sina mest lönsamma möjligheter på marknaden, dels ett verktyg för att enkelt följa upp vad som har gjorts och vad som kanske behöver ändras eller bara bekräftas.
För veta måste man. Och bäst av allt – i CubeBiz finns det tillgängligt direkt och kan plockas fram i varje stund, för såväl uppföljning som kontroll och korrigeringar av kurs och arbetssätt.

Vanligen sker detta arbete i sammanträdesform, där allt diskuteras under några timmar eller dagar. Sedan ska protokoll skrivas. Om det ens sker så är det sent, tråkigt och nästan glömt vid sin ankomst till deltagarna. CubeBiz eliminerar allt detta.

CubeBiz består sammanlagt av sexton kuber, där nio av dem representerar olika marknadssegment och sju är summeringskuber. Och precis som vanliga kuber har alla sex sidor.
Med ett enkelt klick vrider och vänder kuberna på sig och ställer frågor till mötesdeltagarna – både i siffer- och textform. CubeBiz beräknar själv alla uppgifterna och jämför sina värden med de andra segmentens motsvarande värden. Det sker direkt och lagras sam¬tidigt. När nästa möte ska ske är det bara att ta fram CubeBiz, som då visar alla siffror samt vad man sa och bestämde förra gången.

CubeBiz kräver ingen som helst för¬beredelse – bara ta med datorn och promenera in i möteslokalen!

Ett helt nytt, mycket operativt och alltid tillgängligt verktyg, som nu lanseras med start i Sverige. Charmen med detta är enkelheten och överskådligheten. Användarna ser bara CubeBiz’ roterande kuber – antingen alla på en gång eller endast en i taget – inga svåra ekvationer – det skötes automatiskt utan att det syns.

Skapandet och ägandet är svenskt, men finns redan också på danska, tyska, engelska franska och spanska. Eftersom matematiken är internationell var det bara en översättningsfråga.
Vi startar i september och successivt kommer nya marknader att erbjudas detta verktyg i takt med att nya säljkanaler etableras.

Och vem har nytta av det här då?
Faktiskt alla, oavsett bransch, bara man har en marknad, som är lite större än kvarteret.
VD, marknadschefer, säljchefer, ja alla som är ambitiösa och vill precisera sina marknadsansträngningar för att nå bättre lönsamhet.
Vad det kommer att kosta slutligen är ännu inte fastställt – men det kommer att handla om en bråkdel av det man kan tjäna. Inga säljkanaler är ännu på plats, vilket naturligtvis gör priset svårkalkylerat än så länge.

För mera information;
Kontakta: Peter Forsberg 0706-411735
Eller peter.forsberg@affarsutveckling.se