Cumula AB (publ.)

Cumula och Vikingen nära sammanslagning

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2015 11:57 CET

Vi kan nu bekräfta att det finns en tydlig samsyn kring samarbetet mellan mobilapplikationen Cumula Optima och analysverktyget Vikingen. Bolagen är, redan nu, väl integrerade och det råder överensstämmelse gällande parternas framtida visioner. Detta är ett tecken på att Cumulas bolagsstrategi förverkligas och att det framtida målet om att förvärva produkten Vikingen kan införlivas.

VILKA ÄR CUMULA

Cumula AB utvecklar unika datoriserade placeringsmodeller för aktier världen över, som gör det möjligt för dig att identifiera när det är bra tillfällen att köpa eller sälja dina aktier. Med Cumulas senaste appinnovation Cumula Optima distribueras köp- och säljsignaler direkt till mobiltelefoner genom en app. Köp- och säljsignalerna hämtas från betrodda handelssystem som har utvecklats och testats under många år. Appen innebär en helt ny typ av finansrådgivning till människor som nu erbjuds en stabil investeringsform med möjlighet till mycket god avkastning på investeringen. Konceptet kommer överföras till mer än 29 aktiemarknader världen över.

Långsiktig satsning på aktiemarknaden har varit det bästa sättet för att öka nettoförmögenheten. Den inledande appen Cumula Optima är därför bara en del av en internationellt skalbar affärsmodell och den treenighet som formar Cumula. Kommande appar kommer engagera vitt skilda målgrupper och med Cumulas koncept Signal - Lärande - Tävling skapas en unik plattform som når användare över hela världen. Apparna kommer kontinuerligt utvecklas för bästa användarupplevelse.

HISTORIA

Det första steget mot den nuvarande versionen av trendanalysprogrammet kan spåras tillbaka till 1986, då programvaran Vikingen släpptes från Delphi Economics. Till en början kördes utskrivna kurslistor från Stockholms fondbörs med moped till Uppsala, där man manuellt knappade in börskurser och kunderna kunde via 2400 Bauds modem hämta hem börskurserna innan internet var allmänt tillgängligt. För närvarande drivs Vikingen i egen regi av Vikingen Financial Software AB. Tidigare har Avanzabank varit ägare till programvaran. Cumula AB avser inom en snar framtid slutförvärva produkten Vikingen i sin helhet.

För mer information:

http://cumula.se/nyemission/


För frågor:

invest@cumula.se

Cumula AB grundades i september 2013 och är ett publikt aktiebolag med säte i Västmanlands län och verksamhet även i Göteborg. Vi utvecklar unika datoriserade placeringsmodeller för aktier världen över, som gör det möjligt för dig att identifiera när det är bra tillfällen att köpa eller sälja dina aktier.