Curera

Curera förvärvar managementkonsulten Avonis

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 15:04 CET

(Aktietorget: CURE)

Hälsoföretaget Curera - noterat på Aktietorget - förvärvar konsultföretaget Avonis med inriktning på att utveckla ledarskap och organisationer. Med detta strategiska köp kommer Curera att kunna erbjuda marknaden ett angreppssätt för att skapa effektiva och tillika hälsofrämjande verksamheter. Att kombinera det bästa från kvalitativ företagshälsovård och strategiska managementtjänster ger ett nytt helhetsgrepp. Hälsa är en strategisk fråga på ledningens agenda i de flesta verksamheter och lösningen kräver såväl ett individ- som ett organisationsperspektiv.

- Företag letar idag i allt högre grad efter processer som kan förebygga ohälsa. Eftersom så mycket ohälsa bottnar i hur företagens organisationer och chefer fungerar har vi länge sett en möjlighet att skapa verkligt mervärde för våra kunder genom att ta ett helhetsgrepp. Med Avonis blir vi nu den första aktören i Sverige som förverkligar detta, säger Kicki Wallje-Lund, styrelseordförande i Curera.

- Vi sitter på kunskapen kring vilka delar av en verksamhet som mår bra och vilka som inte mår bra. Den kunskapen omsätter vi i ett aktivt arbeta med att systematiskt förebygga ohälsa. Men vi når sällan fram till verksamhetens högsta ledning med vårt budskap. Det beror antagligen på att vi oftast förknippas med den enskilda individens problem och inte den organisatoriska lösningen.

Avonis är ett växande konsultbolag med erfarna konsulter inom områdena ledning, organisation och rekrytering med kontor i Stockholm och Göteborg. Prognosen för bolagets omsättning 2007 uppgår till cirka 14 Mkr.

Avonis VD Maria Martinsson bedömer att affären ger Avonis ännu mer kraft i att arbeta med effektiva förbättringar hos kunderna.
- Att förstå en organisations hälsa och ohälsa är en nödvändig grund för ett framgångsrikt förändringsarbete. Det är ingen ny fråga för oss, men genom det här samgåendet får vi möjlighet att arbeta mer genomgripande. Vi är stolta över att Curera valt oss som strategisk partner, säger hon.

Överenskommelsen mellan Curera och Avonis är en avsiktsförklaring, ett så kallat Letter of Intent. Ett slutligt samgående förutsätter att en extra bolagsstämma i Curera godkänner transaktionen. Köpet av Avonis sker genom apportemission där säljaren i ersättning huvudsakligen får aktier i Curera. Aktieägarna i Avonis får tillsammans 1 miljon aktier i Curera, vilket motsvarar 4 procent av aktierna.

I samband med affären som beräknas vara genomförd vid årsskiftet kommer Curera Sverige AB att byta namn till Avonis AB.

Curera fortsätter i och med förvärvet av Avonis sin offensiva tillväxtstrategi. Tidigare under 2006 har man köpt tre bolag - Hälsosam, Göingehälsan samt Företagshälsan i Södertälje.

Curera omsätter drygt 190 Mkr i årstakt efter de senaste offentliggjorda förvärven.

Curera Sverige AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Kicki Wallje-Lund, styrelseordförande Curera, tel 611 76 00 eller mobil 070 - 574 01 92
Maria Martinsson, VD på Avonis, tel 08 - 410 285 01 eller mobil 0709-28 36 97

Curera är en privat leverantör av tjänster inom företagshälsovård och närsjukvård.
Verksamheten bedrivs genom de operativa bolagen Curera Sjukvård AB, som arbetar med husläkarmottagning, hemsjukvård och jourläkarbilar, samt Curera Företagshälsovård AB och Hälsosam Företagshälsovård Syd AB som är några av de ledande aktörerna inom företagshälsovård i landet.