Curera

Curera förvärvar Roslagshälsan AB

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 15:21 CET

(Aktietorget: CURE)

Curera, som är noterat på Aktietorget, förvärvar Roslagshälsan AB, som har en stark marknadsnärvaro i norra delen av Stockholms Län. Bolagets 15 anställda omsätter cirka 12 Mkr i år och har de senaste åren uppvisat en god lönsamhet. Förvärvet är ett led i Cureras ambition att växa genom förvärv och delta i den pågående branschkonsolideringen.

Överenskommelsen mellan Curera och Roslaghälsan är en avsiktsförklaring, ett så kallat letter of intent. Ett slutligt samgående förutsätter att en extra bolagsstämma i Curera godkänner transaktionen. Köpet av Roslagshälsan sker dels genom en kontant del och dels genom en apportemission, som motsvarar cirka 2 procent av aktierna i Curera.

- Curera ska förutom att växa organiskt vara en ledande aktör i den branschkonsolidering som pågår inom företagshälsovården. Vi har byggt upp system som gör det möjligt att snabbt och kostnadseffektivt växa genom att förvärva hälsobolag på ett lönsamt sätt, säger Harald Rydén, tf VD för Curera.
I och med förvärvet av Roslagshälsan och det nyligen annonserade köpet av Avonis, omsätter Curera ca 200 Mkr i årstakt.
Curera Sverige AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Harald Rydén, tf VD Curera Sverige AB, tel 08-441 14 76 eller mobil 0733-11 94 52,
e-post:harald.ryden@curera.se

Curera är en privat leverantör av tjänster inom företagshälsovård och närsjukvård. Verksamheten bedrivs genom de operativa bolagen Curera Sjukvård AB, som arbetar med husläkarmottagning, hemsjukvård och jourläkarbilar, samt Curera Företagshälsovård AB och Hälsosam Företagshälsovård Syd AB som är några av de ledande aktörerna inom företagshälsovård i landet.