TeleComputing Sweden AB

Curera outsourcar IT – funktionsleverans efter behov

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 13:13 CEST

Hälso- och sjukvårdsföretaget Curera har tecknat ett 4-årigt leveransavtal med TeleComputing. Avtalet innebär att TeleComputing övertar ansvaret att leverera efterfrågad IT-funktionalitet till Cureras verksamheter inom hälso-, frisk- och sjukvård. IT-stödet kommer att omfatta bl a Profdoc och Asynja journalhantering, kontorssstöd, drift och helpdesk. Avtalet innebär att Curera bara betalar för den funktionalitet som verkligen nyttjas vilket innebär skalfördelar vid förändringar inom koncernen.

Curera finns på ett 15-tal ställen, främst i Storstockholm och i Mälarregionen. Införandet av det nya IT-stödet beräknas ske vid årskiftet.

”Vi är inne i ett offensivt skede och såg ett behov av kunna styra IT efter verksamhetens funktionsbehov i en snabbt föränderlig verklighet. TeleComputing erbjöd en skalbar lösning som ger oss stor flexibilitet och ekonomiska besparingar över tiden. Eftersom vi arbetar med journalhantering hade vi stora krav på säkerhet och trovärdighet vid val av partner” säger Christer Zaar, Cureras nye koncernchef.

“Vi är mycket glada över samarbetet med Curera. Allt fler företag tittar nu på hur IT bättre och snabbare kan understödja verksamhetens behov samtidigt som kostnaderna blir synliga och påverkbara. Ur management-synvinkeln är funktion överordnad teknik vilket gör att allt fler väljer att outsourca hela eller delar av sin IT-drift”, säger Johan Lindqvist, koncernchef i TeleComputing.

För mer information kontakta:
TeleComputing VD Johan Lindqvist: Tfn 08-556 109 35 Mobil: 0733-55 09 35
E-post: johan.lindqvist@telecomputing.se eller gå in på vår hemsida: www.telecomputing.se

Fakta om Curera
Curera är ett privatägt tjänste- och kunskapsföretag i hälsobranschen. I koncernen ingår LänshälsanCurera AB, Curera Sjukvård AB och Curera Friskvård AB. LänshälsanCurera bedriver riktäckande företagshälsovård i samarbete med nätverket Länshälsorna. I Storstockholm är LänshälsanCurera den ledande aktören inom företagshälsovård. Curera Sjukvård AB arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting med huläkarmottagning, närakut, hemsjukvård, specialist-sjukvård och jourbils-verksamhet. Cureras kunder finns både inom den privata och offentliga sektorn.

Fakta om TeleComputing
TeleComputing levererar lösningar för effektiv, centraliserad IT-drift med stöd för att användarna enkelt och säkert får tillgång till information oavsett tid, plats eller utrustning till en förutsägbar kostnad. TeleComputing är marknadsledande inom området centraliserade driftstjänster för Windowsbaserade programvaror. Över 2 400 olika programvaror är testade och verifierade i vår egen driftsmiljö och idag hanterar TeleComputing driften för ca 500 företagskunder i Norden. TeleComputing ASA etablerades i Norge 1997 och är sedan 2000 noterat på Oslo-börsen. Företaget som verkar på den nordiska marknaden har 225 anställda varav ca 100 medarbetare i det svenska bolaget med kontor i Stockholm och Göteborg. Bland våra kunder finns Previa, OM, Drott, Semper, Sandrews Metronome, Kvalita, MTV, Kungsleden, kommuner och landsting.