PRO Global

Curt Persson ny ordförande i PRO

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2008 13:31 CEST

Curt Persson, född 1938, valdes idag till ny ordförande i PRO av en enig kongress. Curt Persson har tidigare bland annat varit ordförande i Statsanställdas förbund.

Curt Persson var ordförande i Statsanställdas förbund åren 1984-95. Han kommer från Malmö men bor sedan länge i Uppsala. Sedan 2005 har han varit ordförande i Uppsala läns PRO-distrikt. På senare år har han därtill haft uppdrag som ordförande i Statens bostadsakut, Venantius och SOS Alarm.

- Jag känner mig hedrad. PRO är en av Sveriges största och mest aktiva folkrörelser. Vi har ett viktigt uppdrag, säger Curt Persson efter valet.

I sitt anförande efter valet lyfte Curt Persson fram ekonomin, hälsan och "att räknas" som tre särskilt viktiga områden.

- Intresset för äldrefrågorna är ofta ganska lamt bland politikerna. Besluten grundas ibland på ganska dåliga analyser. Ett exempel - man trodde att alla ville bo kvar hemma och tog bort bostäder. Ville alla bo hemma? Nej, det kanske hade varit bättre om man hade analyserat de här frågorna lite bättre från början, sa Curt Persson.

PROs arbete för rättvisa skatter kommer han att föra vidare, framhöll han, och han fick varma applåder när han satte extra tryck på Mona Sahlin, som på fredagen hade utlovat att socialdemokraterna kommer att arbeta för rättvisa skatter om de kommer till makten, men också att det kommer att ta tid.

- Vi ska upprepa detta varje gång vi går upp i en talarstol. Rättvis skatt, rättvis skatt, rättvis skatt. Vi ska hålla på tills politikerna fattar vad vi menar. Jag måste säga att jag blev lite skum på Mona Sahlin när hon sa att det ska ta lång tid. PRO-vänner, vi ska se till att det inte tar lång tid!

Den opinionsundersökning som vi gjorde visar att vi har folket med oss. Den enda vi har emot oss är kanslihuset. Det måste vi kunna bryta, sa Curt Persson.

Curt Persson framförde också en önskan om att de politiska partierna samlas kring en gemensam, blocköverskridande överenskommelse om finansiering och organisering av äldreomsorgen och äldresjukvården i Sverige.

- Se till att välfärdens finansiering och innehåll blir likvärdig och att ingen hamnar mellan stolarna för att det är olika huvudmän och plånböcker som betalar. Det är ju ändå vi gemensamt som fyller dessa plånböcker. Det måste bli slut på experimenterande och ryckigheter på grund av varierande majoriteter i stat, kommun och landsting, sa Curt Persson.

Äldres inflytande, "att räknas" ser han också som en central fråga för PRO.

- Möjligheten att tänka klart och strategiskt, att göra bedömningar utifrån lång erfarenhet från yrkesliv från yrkesliv och föreningsverksamhet och att ta ansvar slutar ju inte därför att man blir pensionär.

- Det finns pensionärsråd som fungerar bra, men det finns alldeles för många som endast används för information om vad man gjort och tänker göra i landsting och kommun. Vi vill inte bara bli informerade. Vi vill diskutera, analysera och ta ansvar. Permanenta pensionärsråden och använd dem! sa Curt Persson.

Bilder på Curt Persson går att ladda ner på www.pro.se

Där kan också hela kongressen avlyssnas via websändning.

Kontakt: Maja Fröman, informationsansvarig, PRO, 070-247 17 99