Marknadsbolaget

Curt Petri ny ordförande i Marknadsbolaget

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2012 14:40 CET

Vid bolagsstämman den 13 mars valdes Curt Petri till ny ordförande i Marknadsbolaget i Fjärde Storstadsregionen AB. Curt Petri var tidigare vd och koncernchef för Cloetta. Ytterligare ett nytt namn valdes in i styrelsen, det är Östsvenska Handelskammarens vd Johanna Palmér.

Curt Petri har efter drygt 20 år i Cloettas och tidigare Cloetta Fazers ledning en bred förankring i regionens och Sveriges näringsliv. I februari lämnade Curt Petri vd-posten för att gå i pension.

- Jag ser Marknadsbolaget som ett utryck för en ansvarsfull ambition, från kommunerna i regionen, Linköpings universitet, Östsam, regionens näringsliv med flera, att gemensamt vilja arbeta tillsammans för en positiv utveckling av vår fina region. Jag ser fram emot och hoppas kunna bidra till ett fortsatt fint och fruktsamt samarbete med frågor som rör regionens framtida utveckling, säger Curt Petri .

Curt Petri efterträder Peter Whass, vd för Fastighets AB Lundbergs, som varit ordförande i Marknadsbolaget sedan starten 2009.

Ny i styrelsen är också Johanna Palmér, vd för Östsvenska Handelskammaren. Johanna Palmér är född i Linköping, utbildad civilekonom och innan hon började vid Östsvenska Handelskammaren arbetade hon vid Diplomat Communications i Stockholm. Johanna Palmér efterträder Ann Krumlinde, Danske Bank.

Marknadsbolagets styrelse 2012
Curt Petri, ordförande, Eva Andersson (S), Norrköpings kommun, Lars Laban Bengtsson (S), Regionförbundet Östsam, Ann-Cathrine Hjerdt (M), Linköpings kommun, Lars Jagerfelt, Saab Aeronautics samt Anders Östryd, Länsförsäkringar Östgöta.

Suppleanter är Jakob Björneke (S), Linköpings kommun, Staffan Eklind, Etablering Norrköping, Göran Felldin, Linköpings universitet, Karin Ljungmark Malmström, IdentX, Andreas Nilsson (FP), Norrköpings kommun och Johanna Palmér, Östsvenska Handelskammaren.
Förutom dessa är Inger Stern, Linköpings universitet och Michael Cornell (C), Regionförbundet Östsam löpande adjungerade suppleanter.

Ägare till det regionala marknadsbolaget är Linköpings och Norrköpings kommuner, Linköpings universitet, Regionförbundet Östsam, Billerud Skärblacka, Cloetta, Danske Bank, Fastighets AB LE Lundberg, Henry Ståhl Fastigheter Holmen Paper, Länsförsäkringar Östgöta, NTM (Norrköpings Tidningars Media), Saab, Swedbank (Publ) och Toyota Industries Sweden.

För mer information:

Curt Petri, 070-593 21 69


Fjärde Storstadsregionen utgörs av tillväxtmotorerna Linköping och Norrköping samt ett stort antal attraktiva omkringliggande orter av olika storlek och karaktär. Vi är nära en halv miljon människor som bor i regionen med det bästa läget i Sverige. Med attraktiva jobb, boendemiljöer med närhet till land och hav, affärsidéer och forskning i världsklass konkurrerar vi framgångsrikt om etableringar, investeringar och kompetens.