EcoGuard AB

CURVES – Nu möjlig att integrera med M-Bus

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 11:16 CET

EcoGuard CURVES kan numera integreras fullt ut med den trådbaserade tekniken M-Bus för överföring av data för individuell mätning av vatten el och värme. Det betyder att, om en fastighetsägare har investerat i, eller ska göra nya trådbaserade M-Bus installationer, kan de nu välja EcoGuard CURVES som plattform för all presentation, analys och debitering. 

EcoGuard CURVES integrerar trådbaserade M-Bus slingor i fastigheten mot programvaran CURVES med en EcoGuard EcoCom som är vår hårdvara för integration av data. Konfiguration av mätare i CURVES är enkel och snabb där tidigare tidsödande registreringsarbeten har minimerats vilket spar tid. EcoGuard EcoCom är av högsta intresse för fastighetsägare, driftspersonal på fastighetsbolag och alla typer av energiingenjörer.

Så här fungerar det:

  1. EcoGuards EcoCom installeras i fastigheten som kopplas via IP, RS232 eller RS485 till en M-Bus converter. Servern kopplas sedan upp mot Internet.
  2. Alla mätare scannas och all information samlas i EcoCom och skickas till CURVES.
  3. Nya mätare presenteras i ett fönster i CURVES där de sedan enkelt placeras in i trädstrukturen med Drag & Drop.
  4. Insamling och presentation av timvärden sker i CURVES och för de boende via web login eller på entrédisplayer.
  5. Mätning och debitering sker sedan i CURVES på samma sätt som för EcoGuards trådlösa mätare.

Med CURVES kan fastighetsägare debitera förbrukning av vatten, värme och el i fastighetssystem som t.ex. Hero, Husar, Vitec Nova, Vertex, FastNet, Agresso FastNet, FAST2, Hogia Fastighet, Stamford Hero, Vitec Nova, Vitec Vertex, Incit Xpand, Momentum Husar, Agresso Hambo och Microsoft Dynamics NAV.


EcoGuard ger fastighetsägare, hyresgäster förståelse och kontroll över sin energianvändning. Våra lösningar gör det enkelt att effektivt samla in och visualisera el- och energianvändning, vattenförbrukning och temperaturer. Systemet mäter självklart individuellt och återkopplar mätvärden via integration med styr- och ekonomisystem. Det är rättvist, kostnadseffektivt och bättre för miljön.

Våra kunder är privata, kommunala och kommersiella fastighetsägare, byggbolag, installationsföretag, styrföretag och bostadsrättsföreningar. Både stora och små. Läs mer på ecoguard.se.