Custos AB

Custos innehav i Bilia ökar via accept av Volvos erbjudande

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2003 12:08 CEST

Custos har idag accepterat Volvos erbjudande om byte av aktier i KFAB mot aktier i Bilia. Efter genomförd affär kommer Custos innehav i Bilia uppgå till 4 850 935 aktier vilket representerar 18,9 % av kapitalet och röstetalet i bolaget.

Stockholm den 2 juli 2003
Aktiebolaget Custos (publ)

Mikael Nachemson
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Anders Elsell (08-440 57 70)