Custos AB

Custos säljer hela innehavet i Christian Salvesen

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2003 09:25 CEST

Custos har sålt hela sitt innehav om 24.065.000 aktier i Christian Salvesen för 11,9 m£ (159 Mkr).

Stockholm den 4 juli 2003
Aktiebolaget Custos (publ)

Mikael Nachemson
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Mikael Nachemson, 08-440 57 70