Custos AB

Custos säljer hela innehavet i Firefly

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2003 10:03 CEST

Custos har sålt hela sitt innehav om 2 114 573 aktier i Firefly AB.

Stockholm den 30 september 2003
AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ)
Mikael Nachemson
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Mikael Nachemson (08-440 57 70)