CybAero

CybAero levererar mindre kompletteringsorder till Indra

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2014 16:15 CET

CybAero, listat på First North, har idag levererat en mindre order till sin partner Indra i Spanien. Leveransen gäller komplettering och uppgradering av en sedan tidigare levererad obemannad helikopter av typ APID 60.

Leveransen till Indra avser reservdelar och uppgradering av en APID 60 som levererades till Indra år 2010 inom Indras pågående utvecklingsprojekt Pelicano.

– Att Indra beställt uppgradering av den farkost vi levererade 2010 för test och utvärdering bekräftar att projektet fortgår och att man har för avsikt att slutföra utvecklingsprojektet Pelicano, säger Mikael Hult, vd CybAero.

Pelicano är ett system bestående av obemannade helikoptrar, länkar, nyttolast samt kontrollstation och är avsett att användas på mindre fartyg. Indra utvecklar delsystem och ansvarar för integrationen av dessa, CybAero levererar farkosterna till systemen.

– Farkosterna är baserade på vår huvudprodukt APID 60, men Indra installerar ett eget styrsystem på dessa för att enklare kunna integrera med övriga delsystem som de tillhandahåller, avslutar Mikael Hult.

Indra planerar att visa upp Pelicano på UAV-mässan Unvex i Madrid som pågår mellan den 4 och 6 mars.

För mer information: Mikael Hult, verkställande direktör CybAero AB, tel 070-564 25 45 e-post: mikael.hult@cybaero.se 

Läs på webben: www.cybaero.se Filmer www.youtube.com/cybaero


CybAero AB utvecklar, tillverkar och marknadsför autonoma, fjärrstyrda flygsystem (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero är idag etablerat som en ledande global aktör inom VTOL-UAV-området. Företagets produkt APID har fått stor global uppmärksamhet genom sin användarvänlighet, robusthet och priseffektivitet. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har drygt 20 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB (08 - 454 32 00) är Certified Adviser.