CybAero

CybAeros bolagsstämma godkänner tidigare beslutad nyemission

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 08:33 CEST

Extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) (”CybAero”) den 6 maj har godkänt styrelsens beslut den 9 april 2014 om en riktad nyemission av 1,8 miljoner aktier. Aktierna tecknades av fyra internationella institutionella investerare och emitterades till en teckningskurs om 28 kronor. Genom nyemissionen har CybAero tillförts sammanlagt 50.400.000 kronor före emissionskostnader, antalet aktier ökat med 1,8 miljoner från 12.465.003 till 14.265.003 och aktiekapitalet ökat med 2.700.000 kronor från 18.697. 504,50 kronor till 21.397.504,50 kronor.

Interimsaktierna avseende de nya aktierna kommer att omvandlas till nya aktier i CybAero så snart nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 15 maj 2014.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2014 kl. 08.30.

För mer information, kontakta: Mikael Hult, verkställande direktör CybAero AB, tel 070-564 25 45 e-post: mikael.hult@cybaero.se

Läs på webben: www.cybaero.se Filmer www.youtube.com/cybaero


CybAero AB utvecklar, tillverkar och marknadsför autonoma, fjärrstyrda flygsystem (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero är idag etablerat som en ledande global aktör inom VTOL-UAV-området. Företagets produkt APID har fått stor global uppmärksamhet genom sin användarvänlighet, robusthet och priseffektivitet. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har drygt 20 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB (08 - 454 32 00) är Certified Adviser.