AIG Sverige

Cyberattacker det senaste stora hotet mot företag

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2012 08:06 CEST

I en riskanalys publicerad i World Economic Forum rankas cyberattacker som ett av de största hoten mot företag i dag. Varje vecka publiceras artiklar om informationsläckage och kränkningar av integritetsskyddet. Nya rapporter visar att attacker har utförts mot alla typer av myndigheter, företag och organisationer. Trots detta är det många organisationer och företag som inte uppmärksammar omfattningen av dessa hot, vikten av säkerhetsåtgärder samt behovet av att ha en strategi och ett finansiellt skydd på plats om det värsta skulle inträffa. 

- Även om företagen förstår hoten av en cyberattack eller ett dataintrång, så är många fortfarande inte medvetna om de potentiella samlade negativa konsekvenserna av cyberhot, säger Erika Södergren, ansvarig för professionsansvar på Chartis i Sverige. Ett enda läckage av data, eller att företaget utsätts för en cyberattack, kan snabbt leda till att det byggs upp flera problem som stängda servrar, fallerade nätverk, varumärkesskador, stämningar mot ledning, förtroendeförlust för företaget, regulatoriska böter och slutligen förlust av affärer. 

- Våra analyser visar att många företag har behov av hjälp att kartlägga dominoeffekten som lätt kan uppstå vid ett intrång eller ett dataläckage från systemet. För att tillgodose detta behov lanserar vi nu CyberEdge som adresserar en rad situationer som en organisation kan möta, allt från dataläckage till nätverksavbrott och cyberutpressning, säger Erika Södergren. Försäkringen täcker såväl uppenbara som mindre uppenbara följder av cyberrisker, vilket gör att företaget kan fortsätta sin normala verksamhet i vetskap om att det inte kommer att ske ett större avbrott som en del av en dominoeffekt. Den ger också kunden möjlighet att utnyttja Chartis kompetens inom affärsrisker och försäkringsskydd, samt tillgången till IT-incidenthantering, PR-support samt juridisk rådgivning. Skyddet är utformat för att svara mot en mängd olika riskexponeringar som inte omfattas av traditionella ansvarsförsäkringar. 

För mer information, kontakta Kristofer Pohl 08-506 920 59, kristofer.pohl@chartisinsurance.com

 

Chartis är en världsledande organisation inom sakförsäkringar som tillhandahåller service åt mer än 70 miljoner kunder i över 160 länder och stater. Med en 90-årig historia, branschens mest omfattande urval av produkter och tjänster, gedigen skaderegleringsexpertis samt finansiell styrka erbjuder Chartis sina företags- och privatkunder en trygg hantering av sina risker.