Cybercom Group

Cybercom förvärvar Consafe Infotech

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 08:36 CET

Cybercom köper Consafe Infotech och blir ett av de ledande konsult-företagen inom telekom i Norden.

- Tillsammans med Consafe Infotech blir vi ett av de tre största konsultföretagen i Norden inom telekomsektorn, säger Mats Alders, VD och koncernchef för Cybercom Group. Consafe Infotech har ett starkt fäste i södra Sverige och i Norge, vilket kompletterar oss geografiskt.

Consafe Infotech är ett välskött bolag och förvärvet ger Cybercom en positiv resultatpåverkan.
Affären är ett led i att nå de finansiella målen om en omsättning på 750 M kr och en rörelsemarginal på 8 procent om tre år.
Consafe Infotech ägs av JCE-gruppen och utvecklar tele- och datakommunikationslösningar åt främst telekomindustrin och teleoperatörer. Consafe Infotech väntas i år omsätta ca 95 M kr och nå rörelsemarginal på 10 procent pro forma.
- Vi uppskattar ledningens strategi och den kompetens som finns i Cybercom och tillsammans har vi ett starkt erbjudande, säger J Christer Ericsson, styrelseordförande i JCE-gruppen och Consafe Infotech. Cybercom är ett spännande företag som passar väl in i vår satsning på IT-bolag. Som en av de största ägarna avser jag att delta aktivt i Cybercoms strategiska utveckling.
Efter affären kommer JCE-gruppen att äga ca 10 procent av aktierna i Cybercom. Den preliminära köpeskillingen är baserad på 62,5 M kr på skuldfri basis. Det slutgiltiga priset kommer att fastställas på tillträdesdagen 19 december efter bolagsstämmans godkännande och en resultatbaserad tilläggsköpeskilling tillkommer. Förvärvet ska till hälften finansieras genom en nyemission i Cybercom, till hälften kontant. Affären beräknas inte ge upphov till några strukturkostnader.

Cybercom ser också över och fokuserar affärsområdet e-business för att säkerställa lönsamheten inom detta område. Strukturkostnader på 6 M kr belastar fjärde kvartalet och besparingarna kommer att uppgå till 10 M kr på årsbasis.

Journalister och analytiker inbjudes till en press- och analytikerträff kl. 10.00 i bolagets lokaler på Norrmalmstorg 16. Cybercoms VD och koncernchef Mats Alders, Consafe Infotechs VD Per Edlund, samt styrelseordförande för respektive bolag, Gert Schyborger och J Christer Ericsson, medverkar.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Alders, VD och koncernchef Cybercom Group,
Tel. + 46 70 7253200, mats.alders@cybercomgroup.com
J Christer Ericsson, styrelseordförande i JCE-gruppen och Consafe Infotech, Tel. +46 708 199 130, christer.ericsson@jcegroup.se

Bilder finns i Bildarkivet

Cybercom är ett IT-konsultföretag med fokus på att utveckla och stärka kundens verksamhet genom att leverera affärsutvecklande IT-lösningar inom främst telekom och finans. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Cybercom är en finansiellt stark koncern med verksamhet i Europa och kontor i Sverige, England och Danmark. Vi är ca 300 medarbetare med en genomsnittlig konsulterfarenhet på tretton år, som i kreativ och utvecklande miljö sätter värde i professionalism, erfarenhet, relationer och det resultat vi levererar. Läs mer på
http://www.cybercomgroup.se/.

Consafe Infotech är ett högteknologiskt IT- och telekomföretag som utvecklar mobila informationslösningar och affärslösningar. Kunderna är systemleverantörer, operatörer och service providers samt större företag. Företaget består av tre dotterbolag med kontor på fyra orter i Malmö, Linköping, Kista och Oslo. Mer information finns på
http://www.consafeinfotech.se/