Cybercom Group

Cybercom Group Bokslutskommuniké

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 08:53 CET

Januari - december 2006

* Omsättning +15% till 535,8 MSEK (466,4)

* EBIT +47% till 50,9 MSEK (34,7)

* Årets resultat 35,3 MSEK (24,5)

* Vinst per aktie 2,86 SEK (2,08)

* 10% rörelsemarginal från den löpande verksamheten


Oktober - december 2006

* Omsättning +14% till 149,5 MSEK (131,0)

* EBIT +52% till 17,9 MSEK (11,8)

* Periodens resultat 10,5 MSEK (8,9)

* Vinst per aktie 0,85 SEK (0,75)

* 14,5 % rörelsemarginal från den löpande verksamheten" Under 2006 har vi med framgång styrt Cybercoms verksamhet med tillväxt under lönsamhet samtidigt som vi gjort en internationell satsning genom vår offshore-etablering i Indien. Vi avslutade året med ett mycket starkt kvartal och överträffade vår prognos. Nu sätter vi ett nytt finansiellt mål med en långsiktig marginal på 15%. Vi ska fortsätta komplettera vår organiska tillväxt med kvalitativa förvärv. Vårt strategiska vägval och målmedvetna arbete, med fokus mot telekom och utvalda teknologier, har successivt givit resultat och stärkt bolaget. Den starka resultatutvecklingen bekräftar att vår strategi är rätt. Vi är ett nischat tillväxtbolag med en unik kompetens som är efterfrågad, och vi ska fortsätta att växa inom telekom samtidigt som efterfrågan ger oss möjlighet att bredda oss mot andra attraktiva marknader. Jag är mycket positiv inför 2007, vi har en utmärkt position för fortsatt tillväxt, en
stark operationell ledning och ett positivt driv bland våra medarbetare." säger Peter Keller-Andreasen, tillförordnad VD och koncernchef på Cybercom.


För mer information, vänligen kontakta:

Peter Keller-Andreasen, tf VD och koncernchef tel. + 45 294 83 800
Kristina Svensson, informationschef och ansvarig för investor relations tel. + 46 708 644 702


Cybercom Group är ett konsultföretag som erbjuder affärskritiska IT-lösningar och rådgivning inom telekom och utvalda teknologier. Med lång branscherfarenhet och verksamhetskunnande erbjuder bolaget teknikexpertis inom telekom för utveckling av nätverk och terminaler. Cybercom är specialiserat på portaler och mobila lösningar, e-commerce och billing, inbyggda system samt telekom management och nätverk. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Nordiska börsen. Koncernen har uppdrag världen över och egna kontor i Danmark, Indien, Singapore, Storbritannien och Sverige. Antalet anställda uppgår till 481 personer. Läs mer på www.cybercomgroup.se.