Cybercom Group

Cybercom Group Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 09:01 CET

Oktober – december

• Omsättningen uppgår till 446,3 MSEK (484,2)

• Rörelsemarginal EBITDA är 11,0% (10,5)

• Rörelsemarginal EBIT är 8,7% (8,4)

• Resultat per aktie uppgår till 0,74 SEK (2,36)

• Genombrott hos fem nya operatörer i Asien


Januari – december

• Omsättningen uppgår till 1 751,6 MSEK (1 781,1)

• Rörelsemarginal EBITDA 8,2% (10,9)

• Resultat per aktie är -6,23 SEK (4,92)

• Finansiella åtgärder under året
- Nedskrivning av goodwill om 280 MSEK
- Nyemission genomförd om 100 MSEK
- Kvittningsemission genomförd om 27,7 MSEK
- Omstruktureringskostnader om 28,2 MSEK

• Viktiga händelser efter årets utgång
- Anpassning av organisationen i södra regionen av Sverige och 80 personer varslas om uppsägning


Stärkt resultatutveckling i kvartal fyra och många nya affärer

Cybercom står starkare nu än för ett år sedan. Vi har under ett år med tuffa marknadsförutsättningar förbättrat vår kostnadseffektivitet och rörelsemarginalen EBITDA är 11,0% för fjärde kvartalet. Soliditeten per den 31 december är 52,3% och kassaflödet från den löpande verksamheten 2009 uppgick till 128,4 MSEK. Vi har intensifierat våra sälj- och marknadsaktiviteter och har gjort genombrott hos nya kunder, bland annat hos de stora operatörerna i Asien och inom offentlig sektor på den nordiska marknaden. Vi har utökat vår närvaro till flera marknader i enlighet med kunders önskemål.

Cybercom har byggt upp ett internationellt erkännande för expertkompetens inom framförallt IT-säkerhet, internet- och mobila tjänster, där vi har starka referenser i Norden och under 2009 har intresset ökat från kunder i Asien. En affär avseende Androidutveckling för China Mobile är ett sådant exempel. Att vi fått Indiens största operatör Bharti Airtel och Vietnams största operatör MobiFone som kunder är andra goda exempel.

Lågkonjunkturen under 2009 medförde att kunderna på den nordiska marknaden för IT-tjänster pressade priser, minskade antalet leverantörer samt senarelade affärsavslut.Vi genomförde en rad aktiviteter under året för att anpassa bolaget till den rådande konjunkturen och för att skapa en stabil plattform för en långsiktig, global tillväxt.

Förfrågningarna avseende nya uppdrag har, trots en svag marknad, legat på en fortsatt hög nivå och som ett resultat av detta har debiteringsgraden i de flesta av våra enheter varit högre under fjärde kvartalet än den var året innan.

Vi har agerat snabbt i linje med den förändrade efterfrågan genom att bredda vår verksamhet till östra Europa och Asien för att kunna erbjuda en attraktiv affärsmodell med Global Sourcing. Vi ser redan tydliga effekter från denna strategi. Vi växer utanför Norden med internationella uppdrag och vår tillväxt i Asien är 61% under 2009. I de nordiska huvudstäderna där vi är etablerade har vi återigen börjat rekrytera då vi ser en bättre marknad 2010.

Det finns fortfarande stora utmaningar i den rådande marknaden men också många möjligheter. Globaliseringen spelar en viktig roll och vi fortsätter utveckla bolaget i linje med vår strategi. Vi bygger ett internationellt Cybercom, med en geografisk struktur för en långsiktig affär.

Stockholm den 10 februari 2010


Patrik Boman
VD och koncernchef

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Boman, VD och koncernchef + 46 73 983 89 79
Odd Bolin, Finansdirektör + 46 70 428 31 73
Kristina Cato, Informationsdirektör + 46 70 864 47 02

Cybercom är ett IT-konsultbolag som erbjuder global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Koncernen har etablerat sig som en erkänd leverantör inom säkerhet, portaler, mobila tjänster, inbyggda system och telecom management. Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Cybercoms konsulter har uppdrag världen över och bolaget har 28 egna kontor i 11 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.