Cybercom Group

Cybercom Group bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 10:34 CET

Oktober – december

Omsättningen uppgår till 402,7 MSEK (446,3)
Rörelseresultat EBITDA är 36,9 MSEK (49,3)
Rörelsemarginal EBITDA är 9,2% (11,0)
Rörelseresultat EBIT är 24,4 MSEK (38,7)
Rörelsemarginal EBIT är 6,1% (8,7)
Resultat per aktie uppgår till 0,67 SEK (0,74)
Januari – december

Omsättningen uppgår till 1 528,9 MSEK (1 751,6)
Rörelseresultat EBITDA är 112,2 MSEK (144,1)
Rörelsemarginal EBITDA är 7,3% (8,2)
Rörelseresultat EBIT är 61,5 MSEK (-177,7)
Rörelsemarginal EBIT är 4,0% (-10,1)
Resultat per aktie uppgår till 1,21 SEK (-6,23)
Antalet anställda uppgår till 1 727 (1 818)
Stärkt soliditet på 61,8% (52,3)
Effektiv organisation för förbättrad lönsamhet

För årets fjärde kvartal uppgår omsättningen till 402,7 MSEK (446,3) med ett rörelseresultat EBITDA på 36,9 MSEK (49,3), vilket ger en marginal på 9,2% (11,0). Vi har påbörjat en återhämtning på den nordiska marknaden, dock har vi haft en fortsatt relativt svag utveckling i Tammerfors, Finland. Marknadsförutsättningarna har gradvis förbättrats mot slutet av året, och vi bedömer att våra förutsättningar för organisk tillväxt är goda.

Under 2010 har vi haft ett stort fokus på att optimera vår koncernstruktur, vilket har varit nödvändigt efter år av större förvärv. Under årets andra hälft har vi därför investerat tid på att införa en ny organisation. I Sverige har vi fusionerat tre bolag till ett, och organiserat oss i landstäckande affärsområden kring våra kärnerbjudanden. Vi har skapat motsvarande organisation i Finland och ser stor möjlighet för synergier framåt. Med en effektivare organisation förbättrar vi lönsamheten långsiktigt men vi måste även sänka vår kostnadsmassa på kort sikt.

Vi har påbörjat en förstärkning av vår säljkapacitet i de nordiska länderna och även lagt en tydligare strategi för våra offshore-enheter kopplad till de svenska och finska affärsområdena. Nu gör vi ett avstamp för 2011. Marknaden har förbättrats framförallt när det gäller konsultuppdragen men vi för nu allt fler affärsdiskussioner gällande större åtaganden. En övervägande del av dessa förfrågningar efterfrågar en leverans från lågkostnadsländer, vilket gynnar Cybercom.

Under året gjorde vi också ett strategiskt vägval när vi skapade en bred erbjudandeportfölj kring molnbaserade tjänster. Det är en långsiktig satsning tillsammans med viktiga partners. Det har öppnat för bredare möjligheter inom offentlig sektor men kommer även att ge affärsmöjligheter inom andra branscher.

Jag bedömer att Cybercoms förutsättningar för 2011 är goda. Vi har samlat våra verksamheter för att skapa en mer homogen inriktning och en tydlighet i vårt erbjudande. Marknaden i Norden, där Cybercom har största delen av sin verksamhet, är nu stabilare. Med fortsatt fokus på lönsamheten bygger vi ett internationellt Cybercom för en långsiktig affär.

Stockholm den 8 februari 2011

Patrik Boman
VD och koncernchef

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Boman, VD och koncernchef +46 73 983 89 79

Odd Bolin, Finansdirektör +46 70 428 31 73

Kristina Cato, Informationsdirektör +46 70 864 47 02

Cybercom är ett IT-konsultbolag som erbjuder global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Koncernen har etablerat sig som en erkänd leverantör inom säkerhet, internet och mobila tjänster, inbyggda system och telecom management. Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Cybercoms konsulter har uppdrag världen över och bolaget har 25 egna kontor i 10 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordic.