Cybercom Group

Cybercom Group Q1-rapport 2006

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 08:56 CEST

FORTSATT TILLVÄXT UNDER LÖNSAMHET

Omsättning +17% till 134,3 MSEK (114,9)

EBIT +96% till 10,2 MSEK (5,2)

Resultat efter skatt 7,2 MSEK (4,2)

Vinst per aktie 0,59 SEK (0,37)

Breddad kundbas


Efter periodens utgång

Joint Venture startat i Indien


För mer information, vänligen kontakta:

Mats Alders, VD och koncernchef tel. + 46 707 253 200
Anneli Lindblom, ekonomichef tel. + 46 708 644 720
Kristina Svensson, informationschef tel. + 46 708 644 702

Cybercom Group är ett konsultföretag som erbjuder affärskritiska IT-lösningar och rådgivning inom telekom och utvalda teknologier. Med lång branscherfarenhet och verksamhetskunnande erbjuder bolaget teknikexpertis inom telekom för utveckling av nätverk och terminaler. Cybercom är specialiserat på portaler och mobila lösningar, e-commerce och billing, inbyggda system samt telekom management och nätverk. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernen har uppdrag världen över och egna kontor i Danmark, Norge, Singapore, Storbritannien och Sverige. Antalet anställda uppgår till drygt 435 personer. Läs mer på www.cybercomgroup.se