Masternaut AB

Cybit underlättar planeringen för Alfa Quality Moving

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 12:12 CET

Alfa Quality Moving, ett internationellt flyttföretag med huvudkontor i Jönköping har nu fått fordonsdatorer installerade i alla sina fordon. Cybit blev valet av leverantör tack vare företagets erfarenhet och flexibla lösningar inom fordonspositionering. Ett 3-årigt kontrakt skrevs och Alfa Quality Moving kan nu dra fördel av Cybit’s produktplattform Fleetstar och alla dess möjligheter. Kontraktet kommer att hjälpa företaget att förbättra sin kundservice. Syftet med investeringen är också att minska dieselförbrukningen och CO2-utsläppen i linje med Alfa Quality Moving´s miljöarbete.

Steve Towe, Director of Business Development: ”Detta kontrakt stöder Cybit’s position som den ledande telematikleverantören och visar Cybit’s förmåga att ta fram en skräddarsydd lösning för att möta kundens behov. Telematik ses alltmer som ett affärskritiskt verktyg för att hjälpa organisationer att minska de operativa kostnaderna, öka effektiviteten, höja kundservicen och som stöd för att lagstiftningen följs”.

Den största fördelen för Alfa Quality Moving kommer att vara underlättandet av planeringen. Då företaget har fordon runt om i hela Europa krävs att man har koll på vart fordonen befinner sig. På detta sätt kan Alfa Quality Moving också öka produktiviteten och samtidigt minska kostnader. Kontrollen över fordonsflottan blir också enklare och planeringen blir smidigare då man hela tiden kan se vart fordonet befinner sig och kan då optimera processen. Informationen gör det lättare för företag att gå från ett pappersbaserat system till ett elektroniskt system, vilket också minskar felen från manuell data inmatning och förenklar faktureringsrutiner.

Tack vare integrationen med CanBUS kan Alfa Quality Moving få faktiska värden gällande motorn och förarens beteende. Med rätt information och utbildning kombinerat med kontinuerlig uppföljning kan sänka företagets bränslekostnader och ge ytterligare information gällande individuellt körsätt, hård bromsning/acceleration eller växling. Med hjälp av tjänsten Driver ID kan ett fordon också matchas med en förare så att man t.ex. kan få uppföljning på eco-driving per förare.

Kenneth Egelrud, VD på Alfa Quality Moving säger: Vi har sett betydande minskningar av de totala driftskostnaderna för fordonsflottan. Fleetstar har minskat onödigt slöseri med bränsle, ger oss information om av överdriven tomgångskörning och "off route" resor.  Fleetstar har tillåtit oss att köra våra fordon på bästa rutten, vilket har sparat cirka 10 % av bränslekostnaderna. Cybit förstår vikten av fortsatt service och support och som helhet har Alfa Quality Moving funnit att behovet av service och backup från Cybit varit av hög standard” .

Om Alfa Quality Moving
Alfa Quality Moving är ett internationellt flyttföretag som specialiserat sig på flyttningar över hela världen. Vår fokus ligger på säkerhet, kvalitet och miljö. Genom vårt globala nätverk av flyttföretag kan vi ge service i alla delar av världen.

När man beslutar att flytta till ett annat land, är det mycket att tänka på och själva transporten av möbler får kanske inte högsta prioritet men en väl genomförd bohagsflytt är en viktig bit för att snabbt komma tillrätta i det nya landet.

Alfa Quality Moving arbetar även med relocation vilket innebär att vi hjälper människor som flyttar till Norden att bland annat hitta hus, lägenheter, skolor och tillstånd som krävs inom olika områden i samhället. Vi har möjligheten att erbjuda våra kunder en komplett lösning där flytt, magasinering, försäkring och relocation ingår.

Om Cybit
Cybit AB är ett helägt dotterbolag till Cybit Holdings Plc. Vi haren omfattande portfölj av avancerade lösningar för fordonsspårning, som vi levererar till företag inom en mängd olika branscher. Våra lösningar ger visibilitet av förarens aktiviteter och hjälper företag identifiera åtgärds- och målspecifika områden som påverkar driftskostnader, produktivitet och arbetsgivaransvar.

Cybit AB levererar allt från enkla färdiga system för fordonsspårning till mer komplexa lösningar som arbetsflödessystem, integration med styrnings- och planeringsprogram, lönesystem och andra administrativa system. Våra lösningar är skalbara så att tjänster kan levereras vid en tid och i en takt som passar både verksamhetens krav och budget. Cybit hanterar alla aspekter av fordonsparks- och fordonsspårning. Det är ingen tillfällighet att många av våra nya kunder har rekommenderats av existerande kunder.

Förutom teknologilösningar kan Cybit med sin långa erfarenhet, hjälpa företag att maximera sin avkastning på investeringen (ROI). Vårt professionella serviceteam kan ge råd om lagar och regler, personalhantering och bästa praxis för arbetsgivaransvar. Cybit är med över 50 000 mobila tillgångar för 2 000 kunder, en ledande leverantör inom telematik. Cybit expanderar i Europa, med kontor i Tyskland och Sverige vilket ger täckning över hela Europa.