Bee Buzz Media

Cykeleffekten – Stockholm till Lissabon på bara cykel!

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 09:50 CEST

Den 16 april lämnar Elin Bandmann och Gustav Lorenz Stockholm bakom sig för Lissabon. Via Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Hamburg, Amsterdam, Bryssel, Paris och Madrid. På endast cykel!

Cykeleffekten som projektet kallas har till syfte är att få fler människor att använda cykeln som transportmedel.

- Genom att i cykla sträckan Stockholm till Lissabon (450 mil) samlar vi in data och lyfter frågor kring hållbar utveckling inom hälsa och miljö. Resan dokumenteras genom fotografering, filmning och text, som tillsammans med tidigare forskning kommer vara underlag för ett utbildningsmaterial riktat till gymnasieskolor i Sverige säger Elin och Gustav.

2008 genomförde Cykeleffekten i samarbete med Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), CRAFT och Sportson en nationell kampanj för cykeln som transportmedel. På cykel tog de sig 300 mil genom landet, från Sveriges sydligaste punkt Smygehuk till Treriksröset i norr. En resa som fick uppmärksamhet både längs vägen och i media.

- Vi genomförde ett tiotal föreläsningsseminarium för gymnasieungdomar om den globala klimat- och hälsoutvecklingen med fokus på hur man som individ kan främja sin hälsa och ekonomi och samtidigt minska negativ klimatpåverkan säger Gustav Lorenz.

Seminarierna resulterade i en forskningsrapport om vad som motiverar respektive hindrar svenska ungdomar från att använda sig av fysiskt aktiv arbetspendling.

- Turnén blev startskottet för vårt arbete med att sätta cykelfrågor på kartan och nu fortsätter kampanjen genom Europa säger Elin Bandmann.

För interjvuer, färdväg och mer information kring projektet kontakta Gustav Lorenz på 0735-08 48 66 eller via mejl: gustav@cykeleffekten.se. Du kan också följa dem på cykeleffekten.se med kontinuerliga uppdateringar under resans gång.

...

Cykeleffekten är en politiskt obunden non-profit organisation som bildades 2008.

Elin Bandmann och Gustav Lorenz som står bakom namnet är två eldsjälar utbildade inom området för folkhälsa. De visar hur man med enkla medel kan tjäna mycket på att öka sin fysiska aktivitet - inte minst genom dess förebyggande av vår tids största folksjukdomar. För detta krävs även insikt hos beslutsfattare som planerar utformningen av våra städer.