Region Örebro län

Cykelfrämjande kultur belönas med Region Örebro läns miljöpris

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2019 13:53 CEST

Region Örebro läns miljöpris 2019 går till Tolkcentralen för teckenspråk. Verksamheten belönas för ett framgångsrikt arbete med att skapa en kultur där cykel väljs i första hand vid tolkuppdrag och andra tjänsteresor.

Tolkcentralen för teckenspråk har som mål att cykla till alla tolkuppdrag som ligger inom det område som stadstrafiken i Örebro trafikerar. Detta har inneburit att medarbetarna tillsammans cyklar cirka 150 mil i veckan, vilket motsvarar 90 procent av alla uppdrag.

- Det är inspirerande och roligt att se vad ett målmedvetet arbete kan ge, och särskilt inom det så viktiga miljöområdet, säger Irén Lejegren (S), regionråd, Region Örebro län.

Det var hon som under torsdagen delade ut priset på 50 000 kronor till företrädare för Tolkcentralen för teckenspråk.

Minskat klimatavtryck och ökad fysisk aktivitet

Enligt juryn har de insatser som Tolkcentralen för teckenspråk gjort bidragit till att främja en arbetsplatskultur som går i linje med Region Örebro läns hållbarhetsarbete. Förutom att medarbetarnas cykelresor lett till ett minskat klimatavtryck har det också haft positiva följder i form av minskade transportkostnader och ökad fysisk aktivitet.

- Jag tycker att vinnarna, och det resultat de uppnått, är ett gott exempel på att det med relativt små medel går att ändra på etablerade vanor, säger Irén Lejegren.

Enligt uträkningar som Tolkcentralen för teckenspråk själva har gjort kunde verksamheten tack vare ökat cyklande, promenerande och bussresande minska utsläppet av koldioxid med 8 000 ton under förra året.

Kontakt

Irén Lejegren, regionråd, Region Örebro län, telefon: 070-663 19 75

Anna Svanholm, miljöstrateg, Region Örebro län 073-072 73 34

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.