Mölndals stad

Cyklist, du räknas!

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2011 09:30 CEST

Mölndal är en etablerad cykelstad där cykeln är en naturlig del av vardagen. En cykelbarometer har satts upp på Göteborgsvägen i höjd med Krokslätts torg. Cykelbarometern visar hur många cyklister som passerar på båda sidor om Göteborgsvägen per dag.

Torsdagen den 26 maj, kl 16 invigs cykelbarometern av Martin Pettersson, vice ordförande i gatunämnden. Alla som cyklar förbi får en belöning.

Cykelbarometern hjälper också till att göra cykelns roll i staden tydligare för alla trafikanter som passerar. Kommunen får också värdefull information om cykeltrafiken på Göteborgsvägen som är ett viktigt pendlingsstråk i Mölndal.

– Det är betydelsefullt för oss att få reda på hur många som cyklar olika tider på dygnet och året eller om olika insatser påverkar cyklingen positivt eller negativt. Med cykelbarometern vill vi också visa att varje cyklist räknas och är betydelsefull, säger Ulf Bredby på gatukontoret.

Det kommer att vara möjligt för mölndalsborna att via kommunens hemsida gå in och följa trafikflödena i realtid. Klicka på Trafik och vägar och sen Cykel.

Mölndals stad arbetar aktivt för att öka antalet cyklister. En cykelhandlingsplan med mål och åtgärder antogs nyligen. För att följa upp våra insatser gör vi bl a cykelräkningar där cykelbarometern kommer att vara en av dessa mätpunkter.

Cykelbarometern är en del i EU-projektet Nordiska cykelstäder där Mölndal deltar tillsammans med 10 andra norska, svenska och danska kommuner.

För mer information:

Ulf Bredby, trafikingenjör, 031-315 15 13, 0768-20 15 13