Infracontrol AB

Cyklisterna i Borås får bättre information

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 11:14 CET

Nu kommer cyklisterna i Borås att få nyttig information direkt ute i trafiken som gör det enklare och roligare att cykla. En ny typ av informations-skyltar placeras ut längs tre viktiga cykelstråk i staden. Skyltarna kan användas för all typ av information, som t.ex. att visa antalet cyklister som passerat eller vad det blir för väder senare under dagen.

Fler och fler städer satsar på att främja cyklandet. Det kan handla om allt från att anlägga nya och bättre cykelvägar till erbjudanden om lånecyklar. Vi har tidigare berättat om hur Infracontrol bl.a. hjälper till med lösningar för att räkna cyklister och få bättre koll på hur cykeltrafiken rör sig i en stad. I en del städer placerar man också ut så kallade cykelbarometrar längs cykelbanorna där antalet passerande cyklister visas.

I Borås har man ambitionen att bli en av Sveriges bästa cykelstäder. Även där vill man använda sig av cykelbarometrar, men på ett nytt sätt:

- Jag såg möjligheten att utnyttja cykelbarometrar för att nå ut med mer nyttig information till cyklisterna direkt där ute i trafiken, säger Jan-Åke Claesson, sektionschef på Gatukontoret i Borås. - Men det fanns inga produkter på marknaden som uppfyllde de krav vi ställde, så vi frågade Infracontrol om de kunde hitta en bra lösning.

Infracontrol ställde upp tydliga krav på enkelhet, flexibilitet och kostnadsnivå och tog tillsammans med Focus Neon, som har lång erfarenhet av informationsskyltar i trafikmiljö, fram en lösning. Och nu finns den - en ny typ av cykelbarometer som kan användas för all möjlig information till cyklisterna.

- Tidigare har cykelbarometrar i princip bara registrerat och visat antalet cyklister som passerat. Med den cykelbarometer som vi tagit fram efter Borås Stads önskemål finns egentligen inga begränsningar för vad man kan visa, säger Jonas Bratt, på Infracontrol.

Till att börja med sätter man upp tre cykelbarometrar längs viktiga cykelstråk i Borås. Där kommer man förutom att presentera information om antalet cyklister, även ha möjlighet att visa väderinformation och annan nyttig information för cyklisterna. Informationsskyltarna hanteras via Infracontrol Online där man kan lägga ut fasta eller rullande fritexter på ett enkelt sätt.

- Vi är mycket nöjda med cykelbarometern som Infracontrol hjälpt oss att ta fram, säger Jan-Åke Claesson. - Jag hoppas att fler städer kommer att anamma idén. Förutom flexibiliteten vad gäller information som kan visas, så har man ju också lyckats med att få ner kostnaden betydligt jämfört andra varianter på marknaden. Dessutom är den enkel att montera och anpassa till befintliga stolpar och fundament, så installationskostnaden blir ju minimal.

Informationsskylten presenterades på SKL:s Cykelnätverksmöte i Borås den 16 december där folk från hela Sverige diskuterade hur cykeln på bästa sätt ska integreras i stadsbilden.