Synskadades Riksförbund SRF

Cynism eller okunskap bakom nedskärningar för arbetslösa personer med funktionshinder?

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2003 17:17 CEST

Till Riksdagen, Regeringen och Arbetsmarknadsverket

Cynism eller okunskap bakom nedskärningar för arbetslösa personer med funktionshinder?

Decentralisering av resurser, i bästa fall några veckors praktik med hjälpmedel som man inte fått lära sig att hantera, frysning av lönebidrag vid nyanställning, frysning av arbetsbiträdespengar vid nyanställning.

Inte förrän efter 24 månaders arbetslöshet erbjuds man plats inom Aktivitetsgarantin och då gäller ändå ovanstående nedskärningar. Det är den krassa verklighet vi synskadade möter idag. Detta är olönsamt både för samhället och den enskilde individen.

Nej, tänk om så att vi synskadade också får möjlighet att få ett arbete!

*Återinför stödåtgärderna så att vi också får möjlighet att få ett arbete!
*Centralisera synskadekompetensen till några platser i landet!
Gruppen synskadade arbetssökande är förhållandevis liten.
*Inrätta en resurs i form av ett mentorsstöd som skall stötta
synskadade i arbetssökningsprocessen och utgöra ett fortsatt stöd under hela anställningstiden!

Våra möjligheter att finna, få och behålla ett arbete skulle avsevärt förbättras med ovanstående arbetsmarknadspolitiska åtgärder!

Synskadades Riksförbund
Förbundsstämman 5 september 2003

Jan Wiklund
Synskadades Riksförbund
122 88 Enskede
tel 08-39 92 98