Bisnode

D&B Sverige lanserar verktyg för efterlevnad av penningtvättslagen

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 10:37 CEST

D&B Sverige lanserar i dag den internationella Know Your Customer-rapporten (KYC-Report). KYC-Report är ett unikt och tidsbesparande verktyg som förenklar efterlevnaden av den nya penningtvättslagens krav på identifiering och utvärdering av kunder.

Sedan den 15 mars i år gäller en ny penningtvättslag mot ekonomisk brottslighet och finansiering av terrorism. Lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv och innebär en väsentlig skärpning av den tidigare lagstiftningen.

Den nya lagen kräver att de aktörer som omfattas av lagstiftningen kontinuerligt ska identifiera och utvärdera sina kunder. Syftet är att skaffa sig bättre kunskaper om kunden (Know Your Customer) och därmed också öka möjligheten att upptäcka transaktioner och beteenden som avviker från det normala.

D&B:s internationella KYC-Report ger användaren snabb tillgång till den information som behövs för att uppfylla lagens krav på identifiering och utvärdering av kunder. KYC-Report riktar sig till alla verksamheter som omfattas av penningtvättslagstiftningen, främst företag inom den finansiella sektorn men också revisorer, redovisningsbyråer, advokater, försäkringsbolag, mäklare samt andra typer av aktörer som hanterar stora kontantbelopp.

  • KYC-Report innehåller information om ägare, koncernförhållanden och ekonomiska data för över 140 miljoner företag i mer än 100 länder.
  • I KYC-Report ingår även kontroll mot ett antal sanktionslistor över hela världen, från t.ex. regeringar, underrättelsetjänster, FN, EU och flera
    andra instanser.
  • Information från olika tillsynsmyndigheter i världen, exempelvis Finansinspektionen i Sverige
  • Information från världens aktiebörser.

- Vi vill göra det enkelt för våra kunder att följa den nya lagen. D&B:s Know Your Customer Report är marknadens effektivaste verktyg för kontinuerlig identifiering och utvärdering av nya och befintliga kunder, säger Christer Wiberg affärs-områdeschef på D&B Sverige.

- Genom att samla en stor mängd information från olika finansiella tillsynsmyndigheter, börsnoterade företag, ett stort antal sanktionslistor samt en rad andra internationella informationskällor på ett och samma ställe sparar våra kunder mycket tid och pengar, säger Christer Wiberg.

Mer information om D&B KYC-Report finns på:
www.dbsverige.se/compliance

För mer information:
Christer Wiberg
christer.wiberg@dnbnordic.com
+46(0)709-47 13 90

Dun & Bradstreet Sverige

Förstahandsvalet för dig som gör utlandsaffärer. D&B är världens ledande leverantör av affärs- och kreditinformation. I över 165 år har vi hjälpt till att möjliggöra B2B-handeln.
Våra kredit-, inköps- och marknadsföringslösningar hjälper ditt företag reducera kredit- risker, hitta lönsamma kunder samt hantera inköp på ett effektivt sätt.
Läs mer om våra produkter och tjänster på www.dbsverige.se