Aareon Nordic

D. Carnegie & Co väljer Incit Xpand

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2017 11:21 CET

Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag inom bostäder väljer Incit Xpand. Det är ett viktigt steg i D. Carnegie & Co´s resa mot ökad digitalisering. För Incit innebär affären ännu en bekräftelse på att fastighets- och affärssystemet klarar högt ställda krav.

Efter en noggrann upphandling av ett nytt fastighets- och affärssystem väljer D. Carnegie & Co Incit Xpand. I den styr- och referensgrupp som upphandlade systemet fanns 13 medarbetare som representerade olika områden. Tillsammans tog de fram de viktiga kriterier som låg till grund för det slutgiltiga valet. Ledordet i upphandlingen var användarvänlighet.

Ett annat viktigt kriterium var att D. Carnegie & Co vill få ut mycket information från ett och samma system. Systemet ska även integreras med flera andra system.

– Valet av Incit Xpand är ett viktigt steg i D. Carnegie & Co´s resa mot ökad digitalisering. Vår ambition är att bli det mest effektiva bostadsbolaget genom digitaliseringen. Incit har visat att de har förstått vad vi som kund är ute efter. Vi tittar alltid efter möjligheter på att effektivisera vår verksamhet, säger Ulf Nilsson, CEO, D. Carnegie & Co.

– Incit Xpand kommer att ersätta mycket arbete med papper, penna och Excel, säger Per-Axel Sundström, finansdirektör, D. Carnegie & Co.

Incit släppte i december den senaste versionen av sitt fastighets- och affärssystem. Totalt 67 200 utvecklingstimmar ligger bakom nyheterna som hjälper fastighetsägare att digitalisera och effektivisera sina verksamheter.

– Användarvänligheten har varit mycket viktig i utvecklingen av Incit Xpand 17. Det tror jag har bidragit till att D. Carnegie & Co valde oss. De hade höga krav som jag är stolt över att vi lyckades klara på bästa möjliga sätt, säger Göte Berntsson, CEO Incit.

För mer information, kontakta:
Göte Berntsson, CEO • gote.berntsson@incit.se • 070 379 12 23

Kort om D. Carnegie & Co
D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare renoveringsmetoden Bosystem, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 30 september 2016 till drygt 15 887 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 30 september 2016 till 1 366 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm. www.dcarnegie.se

Incit hjälper fastighetsföretag att effektivisera sin verksamhet genom ökad kontroll och kunskap. Ekonomi- och fastighetssystemet Incit Xpand ger heltäckande funktionalitet inom förvaltning, drift, underhåll och ekonomi. Incit grundades 1966 och har dotterbolag i Norge, Holland samt kontor i Finland. Sedan 2013 ingår företaget i den internationella koncernen Aareon. Vi ger ut Sveriges mest innehållsrika bokserie om effektiv fastighetsförvaltning, REPAB Fakta. www.incit.se