Nationella hjälplinjen

Då är vi där igen… Stöd från oppositionen men inte av regeringen!

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 13:40 CET

Inför valet 2006 lovade Moderaterna i ett pressmeddelande att om alliansen kom till makten skulle Hjälplinjens anslag fördubblas. Så skedde inte.

I höst har vi uppvaktat politikerna för att informera om vår verksamhet och att behovet av Hjälplinjen är stort. Träffarna resulterade i att oppositionen, denna gång Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och miljöpartiet föreslagit fördubblat anslag till Hjälplinjen 2010, det är vi glada för.

Vi är däremot inte glada över det besked Socialminister Göran Hägglund i dagarna lämnat, att regeringen inte kommer att utöka vårt anslag för 2010. Det innebär att vi blir tvungna att skära i verksamheten, vi kommer inte ha möjlighet att ta emot lika många samtal 2010 som detta år. Redan idag ringer det många fler än vad som får möjlighet till ett samtal.

Vår verksamhet är förebyggande och samhällsekonomisk. Samtal till oss leder ofta till att människor tar tag i sina problem i ett tidigt skede. Vi vet också att många samtal till oss räddar liv! Enbart i år kommer över 400 personer att ringa till Hjälplinjen om självmord. Givetvis är det svårt att mäta mänskligt lidande och sorg i kronor och ören. Men faktum är ändå att ett fördubblat stöd till Hjälplinjen skulle innebära en totalkostnad för samhället på 10 miljoner kronor per år. Enligt Räddningsverkets uträkningar är det mindre än vad ett självmord kostar samhället.

Hur tänker regeringen när de inte satsar på en fungerande befintlig verksamhet som snabbt och effektivt kan ge stöd till fler?

Katarina Tjust Häggström
Verksamhetschef

Telefon: 08-651 2105

E-post: katarina@hjalplinjen.se

Länk till Räddningsverkets beräkningar: http://www.srv.se/templates/SRV_Page____13544.aspx