Nyhetsbrevet Vi Resenärer

Då tappar SJ greppet

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2014 20:43 CET

Väntande ersättningsbussar vid ett tidigare tågstopp


Nu har det hänt igen. Ett godståg från Green Cargo har spårat ur med stora följdverkningar för persontrafiken. Den förra urspårningen kostade SJ 26 miljoner kronor. Den som nu inträffat utanför Eskilstuna blir nog också kostsam för SJ. För SJ och Green Cargo är det en fråga om enbart pengar. Den nu aktuella urspårningen stoppar all tågtrafik mellan Eskilstuna och Arboga och mellan Västerås och Eskilstuna i ett antal dagar.

SJ meddelar att tågen mellan dessa stationer ersätts med bussar. Linjen mellan Västerås och Eskilstuna ingår i trafiken mellan Dalarna och Östergötland. Anslutningarna i Sala respektive i Linköping mellan SJ:s långväga tåg och regionaltågen via Västerås och Eskilstuna används av många resenärer. Dessa kan nu råka ut för att anslutningar bryts och att de blir sittande i timmar i väntan på ny förbindelse. Detta bekräftar Dan Olofsson på SJ:s presstjänst till Falu-Kuriren.

Varje gång SJ tvingas ersätta tåg med bussar tappar de greppet över trafiken och därmed även över resandet. Inställda tåg plockas bort från all information med hänvisning till att bussar sätts. För dessa bussar anges ingen tidtabell. Allt flyter fritt.

SJ måste kunna publicera tidtabeller för ersättningsbussarna. Sådana måste ligga klara i skrivbordslådorna så att de kan användas på kort varsel. De bussbolag som kör ersättningsbussarna måste ta ett större ansvar än att bara köra från station A till station B.  Anslutningarna måste fungera även när bussar ersätter tågen. SJ vet i stort hur många som exempelvis ska byta i Sala för resa lokalt till Västerås eller för resa  till Linköping för byte till ett tåg mot  Malmö.

Följdverkningarna vid tågstopp skulle minska väsentligt om SJ lade ut tidtabeller för bussarna och hade en öppen information till resenärerna om dessa tider och om alternativa resvägar.

Till detta kommer att SJ i dag inte talar om för resenärerna när restidsgarantin gäller i det enskilda fallet. Den informationen måste resenärerna få.

Idégruppen Vi Resemärer
Jan-Åke BosellIdégruppen Vi Resenärer har sedan 1993 bevakat utvecklingen inom kollektivtrafiken med utgångspunkt från konsumentens/resenärens önskemål. Vi är helt vanliga resenärer och tillika bilister som önskar att kollektivtrafiken kunde bli ett attraktivt komplement till bilismen.