Skills Communication

Då trivs vi på jobbet ­– unga och äldre värderar olika saker

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2014 10:00 CET

En ny undersökning från Great Place to Work visar på stora skillnader i saker som engagerar på jobbet beroende på om du är ny i arbetslivet eller börjar närma dig pensionsåldern. För mogna medarbetare smäller den dagliga arbetsmiljön högt. De vill ha trevligt, känna sig betydelsefulla och involverade. Drivkrafter för nykomlingar är eget ansvar och närhet till chefen.

Tiden när vi tillbringade hela vårt yrkesliv på en arbetsplats är förbi. Idag är vi betydligt mer rörliga på arbetsmarknaden. Men såväl arbetsgivare som arbetstagare har allt att vinna på att skapa en inspirerande arbetsmiljö.

Great Place to Work utvärderar och utvecklar arbetsplatser. Undersökningen till grund för rankingen av 2014 års bästa arbetsplatser* visar att unga och äldre ser olika på vad som utmärker en attraktiv arbetsplats.

Stolt över var man arbetar vs stolt över vad man uträttar

På frågan vad som är viktigast på en arbetsplats svarar gruppen 55+ att det måste vara roligt på jobbet. Och roligt blir det om man känner sig betydelsefull och ledningen efterfrågar ens idéer. Medarbetare runt 25 tycker att det viktigaste är ärliga chefer med etiska värderingar. På delad förstaplats bland de unga kommer möjligheten att utvecklas och att få resurserna som krävs.

– Vi ser att de som är nya i yrkeslivet efterfrågar en nära dialog med chefen och att de får ett stort handlingsutrymme. Denna ledarskapsstil ligger i tiden och att ge medarbetarna ett tydligt ägarskap är effektivt både ur ett trivsel- och affärsmässigt perspektiv. De äldre vill ha chefer som är duktiga på att visa uppskattning och håller vad de lovar, säger Maria Grudén, VD på Great Place to Work Sverige.

Viktigast på arbetsplatsen, ålder >55

  • Det är roligt att arbeta här
  • Jag är stolt över att berätta var jag arbetar
  • Arbetsplatsen är känslomässigt hälsosam

Viktigast på arbetsplatsen, ålder <25

  • Ledningen agerar ärligt och etiskt/Jag har möjlighet att utvecklas och får resurser
  • Jag är stolt över det vi åstadkommer
  • Jag har en rimlig lön

* Undersökningen ingår i Great Place to Works årliga utvärdering av cirka 140 svenska arbetsplatser.

För mer information, vänligen kontakta;

Maria Grudén, VD, Great Place to Work® Institute
   

Telefon: 08-562 00 481 E-post: maria.gruden@greatplacetowork.com    Om Great Place to Work® 
   
Great Place to Work® är ett internationellt organisationsutvecklingsföretag som grundades av Robert Levering 1992. Great Place to Work® mäter och utvecklar arbetsplatskultur för alla typer av företag och organisationer. Företaget är verksamt i 48 länder i hela världen och har cirka 500 anställda. Kunderna är dels stora internationella företag, dels nationella eller lokala företag och organisationer. Mer information finns på: www.greatplacetowork.se