Energimarknadsinspektionen (Ei)

Dålig information till elkunder som fått sämsta elavtalet

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2014 08:54 CET

Tio elnätsföretag får kritik av Energimarknadsinspektionen (Ei) för bristande information till elnätskunder vid anvisning av elhandlare. Ei kräver nu att företagen förbättrar informationen till kunderna.

Kunder som inte själva väljer en elhandlare anvisas en elhandlare av sitt
elnätsföretag. Ofta placeras kunderna på avtal som är onödigt dyra.

Enligt ellagen ska elnätsföretagen informera kunderna om anvisningen på ett
tydligt sätt. Av informationen ska det framgå att kunderna har möjlighet att
välja andra elavtal och elhandlare. Kunderna ska informeras utan dröjsmål.

Under januari har tio elnätsföretag fått redogöra för hur och när de
informerar sina kunder. Ei:s tillsyn visar att samtliga företag har brister. En
del av företagen har bristfällig, i vissa fall ingen, information och en del av
företagen uppfyller inte kravet på att lämna informationen utan dröjsmål. 
Därför kommer samtliga tio företag att föreläggas att åtgärda bristerna.

- Det är allvarligt att företagen inte informerar kunderna på ett tydligt
sätt och inom rimlig tid, säger Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör på
Energimarknadsinspektionen. De kunder som inte själva väljer elhandlare och
hamnar på ett anvisat avtal kan förlora stora pengar.

I rapporten ”Anvisade elavtal- nuläget och framtida utveckling” konstaterade
Ei i november 2013 att nära var sjätte kund har ett elavtal de själva inte valt.
Dessa avtal är i genomsnitt 20-30 procent dyrare än andra avtal. Ei:s
beräkningar visar också att enbart under perioden november 2012 till oktober
2013 förlorade elkunder som inte själva valt elavtal 1,3 miljarder kronor
jämfört med om de istället hade haft ett rörligt avtal.

 Läs besluten här http://goo.gl/E3BT0X 

För mer information kontakta:
Sara Sundberg, avdelningschef, 016-16 27 13
Marielle Liikanen, expert, 016-16 27 46