SIF

Dålig kontakt med yrkeslivet på högskoleingenjörsprogram

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2003 09:00 CEST

Det visar svaren i en studie som Sif gjort bland yrkesaktiva högskoleingenjörer och studenter på högskoleingenjörsprogram.

Över hälften av de närmare 300 tillfrågade yrkesaktiva högskoleingenjörerna och studerande tycker att kontakten med arbetslivet under utbildningen var/är dålig.
Cirka 7 000 studenter börjar årligen på någon form av högskoleingenjörsprogram.

- Det måste finnas en stark koppling till arbetslivet som underlättar för studenterna på högskoleingenjörsutbildningen att snabbt komma ut i produktion. Om det inte finns går tanken med utbildningen förlorad, säger Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz

- Examensarbeten ute i industrin har funnits länge men denna typ av verksamhet borde vara en naturlig del i hela utbildningen, säger Mari-Ann Krantz.

Studien visar även att en fjärdedel av de yrkesaktiva ingenjörerna anser att lärarna under utbildningen inte hade god kunskap om högskoleingenjörers arbetsliv.
Drygt 40 procent av de studerande anser inte att lärarna ger goda exempel på hur innehållet i utbildningen kommer att användas i yrkeslivet.

- Om lärare brister i kunskap om hur verkligheten ser ut är det ytterligare ett skäl till bättre kontakt med näringslivet och därför bör möjligheterna av att gå mellan olika anställningar på högskolan och i industrin uppmuntras och öka, säger Mari-Ann Krantz.