Svenska Celiakiförbundet

Dålig kunskap om specialkost i skolan

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 12:09 CEST

- Skolmaten måste bli bättre och kunskapen öka, säger Eva Bengtsson, Svenska Celiakiförbundets generalsekreterare, och syftar till den incident som inträffade på Backaskolan i Lund, där en åttaåring i skolmatsalen fick i sig mjölkprotein och som följd en kraftig allergisk reaktion.

Områdesrektorn i Lund åtalades efter händelsen som inträffade 2008, men frias nu. Tingsrätten slår fast att det är ett allvarligt tillbud att den allergiske åttåringen fick i sig mjölkprotein, och att detta skulle ha anmälts till Arbetsmiljöverket. Skolledningen i Lund kände till anmälningsskyldigheten, men de bristande rutinerna kring ansvarsfördelningen ledde till att händelsen aldrig anmäldes. De otydliga rutinerna ligger även till grund för den friande domen.

- Det är beklagligt att sådant som detta inträffar, säger Eva Bengtsson, och tyvärr sker det alldeles för ofta. Barnen måste kunna känna sig trygga i skolmiljön, och det gäller inte bara den sociala miljön, utan även maten. Ingen ska behöva bli sjuk för att rutinerna kring maten i skolmiljön brister.

Svenska Celiakiförbundet, som företräder dem som inte tål gluten, laktos, mjölk- och sojaprotein kommer under hösten att genomföra en kampanj för att öka kunskapen om matöverkänsligheterna.  Möten med politiker och tjänstemän i hela landet står på förbundets agenda. Målet är att öka kunskapen i kommuner och landsting så att maten säkras i den offentliga miljön.

- Vi ser att en storsatsning är nödvändig, säger Eva Bengtsson, för kunskapen om matöverkänsligheter är alldeles för låg. Ett exempel på det är det som drabbade den åttaårige pojken i Lund. Sådant får inte hända.

Svenska Celiakiförbundet har 24 000 medlemmar som inte tål gluten, laktos, mjölk- eller sojaprotein. Överkänslighet mot olika ämnen i mat är ett växande folkhälsoproblem. Att leva med matöverskänslighet innebär bland annat att ständigt kontrollera mat du äter.
Vårt uppdrag är att påverka samhället omkring oss och sprida kunskap om våra diagnoser för att förbättra vardagen för våra medlemmar.