LRF i Västra Sverige

Dåliga vägar kostar skogsnäringen över en halv miljard per år

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 18:19 CEST

- Skogsnäringen är helt beroende av att det statliga vägnätet har en tillräcklig bärighet för att klara virkestransporter under tjällossningar och kraftiga regn. Tillgängligheten till råvara minskar och kostnaderna ökar rejält när skogstransporterna inte kan ta sig fram på vägarna. I dag kostar den bristande bärigheten mellan 510 och 590 miljoner kronor per år, säger Gert Andersson, Skogforsk.

Främst beror kostnaderna på att industrin måste bygga upp större lager för att klara försörjningen när bärigheten är begränsad och på längre tranporter när vissa vägar är avstängda.

- Kostnaderna kan också komma att öka ytterligare med de kraftigt ökade uttagen av biobränsle som planeras och ett förändrat klimat med mer regn och fler tjällossningsperioder, säger Gert Andersson.

- I Vägverket region Väst är fortfarande var femte mil av de statliga vägarna avstängda minst en vecka om året. Det är djupt otillständigt att urholkningen av vägkapitalet får fortsätta, säger Robert Larsson, regionchef LRF Västra Sverige. Kostnaden för samhället blir bara högre ju längre man dröjer med bärighetsförbättringarna.

- Vägarna måste få tillbaka en större andel än idag av vad som betalas in i väg- och bränsleskatter. Skogens ökade kostnader för det bristfälliga vägnätet är bara en del. För hela landsbygdens utveckling är bra vägar den viktigaste faktorn då som nu som i framtiden, säger Robert Larsson.

 

Fakta

  • Under tjällossning och regniga höstar minskar bärigheten på våra vägar. Det leder till att vissa vägavsnitt inte klarar tunga transporter alls, medan andra riskerar att bli kraftigt skadade.
  • Så fort en skada uppstår eller befaras uppstå måste transporten avbrytas, viktbegränsningar sättas in eller vägen stängas av helt.
  • Bristande bärighet förorsakar stora problem för skogsnäringen, eftersom man är beroende av en kontinuerlig försörjning av råvara med hög kvalitet och att rätt sortiment av råvara når avsedd mottagare.

Kontakt

Gert Andersson, Skogforsk. Tel: 018-18 85 67, 070-318 85 67

Robert Larsson, LRF Västra Sverige, 0522-64 25 41