Naturvetarna

Dåligt betyg för landets universitetsledningar

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2013 12:14 CEST

Bara en tredjedel är nöjda med ledarskapet på universiteten. Och den som sitter på formell makt bestämmer inte alltid i praktiken. Det kom fram vid Naturvetarnas seminarium Excellent
ledarskap för excellent utbildning på fredagsförmiddagen.

Otydlig ledning, glapp mellan formell och verklig beslutsmakt och brist på både strategier och mål. Det är ingen munter bild av läget för svensk forskning och utbildning som ges i den undersökning Naturvetarna genomfört. 

Siffror som presenterades vid dagens seminarium visar att bara 36 procent av de som jobbar i akademin tycker att ledarskapet fungerar bra. Resten är kritiska. Många är osäkra på vem som bestämmer över universiteten och högskolorna. Bara två tredjedelar, 73 procent, tycker det är tydligt vem som bestämmer. Dessutom tycker hela 35 procent att någon annan än den formellt ansvarige fattar beslut i praktiken.

Med i seminariepanelen fanns Lena Gustafsson, rektor på Umeå universitet som är ett av de lärosäten som får bäst betyg. Hon talade om vikten av att skapa trygga anställningar och långsiktighet för forskare och lärare. Nu riskerar vi en situation där lärosätena fungerar som forskarhotell, menade hon. Undervisning och pedagogik drabbas när det ligger på enskilda forskare att dra in resurser.

– Vi behöver ett modigt, tydligt och uthålligt ledarskap. Vi måste själva göra mycket, men vi måste också ha hjälp, sa Lena Gustafsson som trodde att mindre öronmärkta resurser och färre krav på att uppfylla kriterier krävs för att lärosätena ska kunna jobba långsiktigt.

Sofie Andersson, utredare på Naturvetarna och den som står bakom undersökningen, säger att resultatet är oroande.

– Att så många är missnöjda med just det strategiska tänkandet och visionerna är allvarligt. Om vi vill att forskarna och studenterna ska prestera på topp måste vi skapa förutsättningar för det. Men hur gör vi det om det saknas idéer om vad universiteten ska göra och varför?

Siffrorna som presenterades idag är bara en liten del av en större undersökning. Hela rapporten presenteras den 27 september i samband med sista delen av Naturvetarnas seminarieserie om ledarskap inom universitetsvärlden.

För mer information, kontakta Sofie Andersson, utredare forskning- och utbildningspolitik, telefon: 08-56 29 20 23, e-post sofie.andersson@naturvetarna.se.

Naturvetarna är Saco-förbundet för professionella inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Förbundet är expert på naturvetares branscher, forsknings- och arbetsvillkor. 32 000 naturvetare har hittills valt att samlas i förbundet, oavsett position på arbetsmarknaden.