Länsstyrelsen i Norrbottens län

Dåligt med ripa i fjällen

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2009 08:49 CEST

Preliminära inventeringsresultat från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), pekar på allmänt dålig tillgång av ripa i hela fjällkedjan och ovanligt låga tätheter i Norra Jämtland och Västerbotten. Länsstyrelserna i fjällänen vill därför redan nu förvarna om att det kan innebära kraftiga begränsningar på höstens ripjakt inom vissa fjällområden.

Det är inom ramen för forskningsprojekt på fjällripa som SLU nyligen genomfört mindre inventeringar av fjällripa på ett antal platser i de svenska fjällen. Resultaten visar på låga tätheter av både fjällripa och dalripa inom hela fjällkedjan vilket kunde observeras redan föregående jaktår. Inom vissa områden i Jämtland och Västerbotten är tätheterna ovanligt låga.

- Om riptätheten är lägre i år än vad den var i fjol i Västerbotten och norra Jämtland blir det de lägsta vi sett sedan inventeringarna startade, säger Maria Hörnell-Willebrand forskare vid SLU och ansvarig för ripprojektet.

Under kommande helg (1-2 augusti) påbörjar Länsstyrelserna tillsammans med FOMA-vilt (SLU) de årliga rikstäckande ripinventeringarna som kommer att ge en säkrare och mer heltäckande bild av riptillgången. Förra årets inventeringar visade på måttliga till låga tätheter och innebar bland annat sänkta jakttrycksnivåer i Jämtland och delar av Västerbotten.

- Dessa tidiga indikationer tillsammans med förra årets svaga riptillgång gör att vi redan nu vill förvarna om att det kan bli kraftiga jaktbegränsningar inom vissa områden. Eftersom många jägare är i full planering inför höstens jakt vill länsstyrelsen att jägarna följer utvecklingen för de områden man planerar att jaga på genom respektive länsstyrelses hemsida, säger Roland Saitzkoff, Länsstyrelsen i Norrbotten.

Översiktliga resultat från de årliga rikstäckande inventeringarna blir tillgängliga på länsstyrelsernas hemsidor allteftersom de blir klara.

För mer information kontakta:

Roland Saitzkoff, jakthandläggare Länsstyrelsen i Norrbotten, 0920-963 32, 070-621 63 32

Maria Hörnell-Willebrand, SLU gällande ripinventering, 0047-41 17 70 24

__________________________________
Annika Wetterlund, informatör
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Informationsenheten
Direkttelefon: 0920 963 25
Mobil: 070 616 89 29
Fax: 0920 22 84 11
E-post: annika.wetterlund@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/norrbotten