Dacke Group Nordic AB

Dacke-bolaget Hansen tecknar order värd 100 MSEK

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 13:13 CEST

Hansen Conference & Event som ägs av Dacke Group Nordic har erhållit en internationell order värd totalt cirka 100 MSEK. Kunden är ett internationellt industriföretag.

För mer information, vänligen kontakta:Annika Söderberg, vd Dacke Group Nordic, e-post: annika.soderberg@dackegroup.com,

tel: 070-725 15 50Benny Karlsson, vd Hansen Conference & Event AB, e-post: benny.karlsson@hansen.se, tel. 031-755 87 15

Om Hansen Conference & Event

Hansen projektleder konferensresor och events över hela världen. Företaget har gjort sig känt för att använda mötet som ett effektivt verktyg för att bygga relationer och skapa framgångsrik kommunikation för företag i Norden. Hansen startade 1989 och ägs sedan 2006 av Dacke Group Nordic AB.Om Dacke Group Nordic

Dacke verkar inom den nordiska private equity-marknaden. Investeringar koncentreras till bolag verksamma inom marknadskommunikation och affärsidén är att skapa god avkastning på investerat kapital genom professionellt och aktivt ägande i portföljbolagen. Företaget är noterat på FirstNorth vid OM Stockholmsbörsen och planerar ansöka om en notering på OMXs nordiska lista. Certified adviser för Dacke är Remium.