Dacke Group Nordic AB

Dacke Group Nordic AB (publ).

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2009 09:36 CET

Dacke Group Nordic AB (publ.) har tidigare meddelat att aktien skall avnoteras. Sista dagen för handel med aktien har NASDAQ OMX beslutat till den 30 december 2009.

Dacke Group Nordic AB (publ.) kommer att avnotera aktien från First North. Sista dagen för handel är som NASDAQ OMX tidigare meddelat den 30 december 2009.

Dacke har sedan 13 januari 2009 varit under rekonstruktion. Dackes styrelse kommer under januari meddela hur handel med aktien kommer att hanteras.


Vid frågor, vänligen kontakta:

Peter Zakrisson, vd Dacke Group Nordic AB (publ.), Mobil: 0709-50 96 20
e-post: peter.zakrisson@dackegroup.com


Dacke Group Nordic AB (publ), organisationsnummer 556606-9323, är verksamt inom kundtjänst, helpdesk och undersökningar primärt i Norden men verksamheten sker även internationellt. Dackes geografiska marknad är de nordiska och baltiska länderna runt Östersjön. Företag som ingår i Dacke koncernen har flera stora nationella och internationella kunder som även de finns representerade i dessa områden. Bolagets aktie är idag noterat på OMX First North.