Dacke Group Nordic AB

Dacke Group Nordic AB (publ.) ansöker om förlängning av pågående rekonstruktion samt lämnar ackordsförslag för dotterbolagen Anthill och Hermelin.

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 10:47 CEST

Styrelsen i Dacke har den 9:e april ansökt om förlängning av rekonstruktionstiden för Dacke Group Nordic AB (publ.) och Hermelin Nordic Research AB samt lämnat ackordsförslag på 25 % för dotterbolagen Anthill Customer Services AB och Hermelin Nordic Research AB.

Mer information om detta kommer inom kort att läggas upp på bolagets hemsida www.dackegroup.com

Vid frågor, vänligen kontakta:

Peter Zakrisson, VD, Dacke Group Nordic AB (publ.)
Mobil: 0709-50 96 20, e-post: peter.zakrisson@dackegroup.com

Mats Grube, styrelseordförande, Dacke Group Nordic AB (publ.)
Mobil: 0709-68 76 89, e-post: mats@gholding.se

Dacke Group Nordic AB (publ), organisationsnummer 556606-9323, är verksamt inom kundtjänst, helpdesk och undersökningar primärt i Norden men verksamheten sker även internationellt. Dackes geografiska marknad är de nordiska och baltiska länderna runt Östersjön. Företag som ingår i Dacke koncernen har flera stora nationella och internationella kunder som även de finns representerade i dessa områden. Bolagets aktie är idag noterad på OMX First North. Under 2007 omsatte Dacke 608,8 MSEK med ett resultat efter skatt på -254,3 MSEK. Certified adviser för Dacke är Remium.